Bardejovská zastávka európskeho kamiónu

V Roku reformácie prechádza Európou modrý kamión, ktorý na svojich zastávkach v rôznych krajinách pripomína, čo sa vo Wittenbergu udialo pred poltisícročím. Jedinou slovenskou zastávkou reformačného kamióna sa stalo mesto Bardejov, kde na námestí parkoval od 10. do 11. februára 2017.

Ide o projekt Evanjelickej cirkvi v Nemecku, ktorého cieľom je zdôrazniť, že reformácia nie je iba nemeckou témou, a nevyčerpáva sa Martinom Lutherom. Kamión odštartoval na začiatku novembra minulého roka zo Ženevy a smeruje po celej Európe. Celkovo sa zastaví na 67 miestach v devätnástich krajinách. Na jeho cestu potom nadviaže Kirchentag, ktorý bude 24. – 28. mája 2017 v Nemecku.

Bardejov je rodiskom významného reformátora a učenca Leonarda Stöckela. Ako absolvent univerzity vo Wittenbergu mal nadštandardné vzťahy s Lutherom i Melanchtonom. Práve s Melanchtonom udržiaval priateľské kontakty, o čom svedčí bohatá korešpondencia. Časť z nej odznela i na programe, ktorý v sobotu 11. februára sprevádzal zastavenie reformačného kamióna na Európskej ceste reformácie v Bardejove.

Kamión, ktorý mal po dva dni svoje miesto na Radničnom námestí, ponúkol prostredníctvom dotykových obrazoviek prezentácie zúčastnených miest, ako aj niekoľko príbehov zo života protestantských cirkví za posledných 500 rokov. Sprievodné panely oboznamovali s reformačným dianím i s históriou, ktorá spája mesto Bardejov s reformačným učením.

V sobotu program odštartoval prednáškou profesora Škovieru o diele Leonarda Stöckela. Nechýbalo ani rozprávanie o živote cirkvi v socializme so zameraním sa na službu žien farárok. O prvej ordinovanej žene Darine Bancíkovej hovorili hereckí manželia Alfréd a Ľudmila Swanovci, ako aj profesor Beloslav Riečan.

Bardejovská športová hala bola v sobotu popoludní dejiskom slávnostného programu. Ten ponúkol mozaiku historických spomienok, predstavenia cirkevného zboru, piesní, príbehov i svedectiev. Jeho súčasťou bola i pripomienka životného príbehu farára Jána Mišáka, ktorého bardejovskí veriaci považujú za reformátora dnešných čias.

Kázeň Božieho slova mal biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol, prihovorili sa aj hostia z Nemecka a zástupcovia organizačného tému reformačných ciest kamiónu Európou.

Podujatie vyvrcholilo nedeľnými službami Božími v bardejovskom evanjelickom kostole, kde kázal biskup partnerskej Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku F. O. July. S posolstvom vystúpil aj generálny biskup ECAV na Slovensku M. Klátik.

„Európske cesty reformácie sa pre náš zbor a seniorát stali príležitosťou uvedomiť si, aký výnimočný čas pre našu cirkev prežíva naša generácia. Podtitul podujatia Príbehy na cestách – je obrovskou inšpiráciou nielen pre samotnú slávnosť, ale vnímame ho ako motiváciu neprestávať s rozprávaním o tom, čo sa stalo a o tých, ktorí bojovali zápasy viery,“ povedal o podujatí bardejovský farár a šarišsko-zemplínsky senior Ján Velebír. Podľa jeho slov podujatie z tohto pohľadu splnilo cieľ. „Nešlo o samoúčelnú slávnosť pre slávnosť. Dôležitý bol celý proces našej prípravy, v ktorom sme si mohli uvedomovať mnohé skutočnosti našich vlastných postojov.“ J. Velebír dodal, že už počas konania jednotlivých častí programu prichádzali ľudia s dobrými zážitkami, tí, ktorí boli oslovení konkrétnym príbehom alebo prijatými informáciami. „Bolo pre nás cenné, s akým uznaním sa o priebehu podujatia vyjadrovali zahraniční účastníci z tímu organizátorov a dobrovoľníkov, ako aj hostia. Takisto boli pre nás dôležité odozvy od domácich obyvateľov iných vierovyznaní. Viacerí boli vďační za vecné prehľadné a pre nich cenné informácie o niečom, čo bolo dosiaľ mimo sféry ich záujmu,“ zhodnotil J. Velebír.

Vzdelanie je dôležitým kľúčom k účasti na spoločnosti
J 3, 17: „Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil.“

Európske cesty reformácie nás spájajú. Aj tu v Bardejove, v regióne, ktorý priniesol významné reformačné osobnosti. Samozrejme, myslím na Leonarda Stöckela. Narodil sa v roku 1510. Neskôr bol dobrým priateľom Melanchtona a podieľal sa na organizovaní vzdelania a školstva. Práve tým sa zaoberala reformácia: vzdelaní ľudia, ktorí si sami môžu prečítať evanjelium a rozumieť mu. Kedysi som povedal: Vzdelanie patrí k DNA reformácie. Leonard Stöckel k tomu zložil významné reformačné vyznanie tohto regiónu „Confessio Pentapolitana“. Cesty reformácie nám znova poukazujú na to, čo bolo aj vtedy možné: zvestovanie evanjelia po celej Európe.

Výstava Európske cesty reformácie bola aj u nás, vo Württembersku, v mestách Crailsheim, Tübingen a Swäbisch Hall. Tam bola hlavnou témou Reformácia a vzdelanie. Bolo pre nás dôležité zdôrazniť, že vzdelanie je dôležitým kľúčom k účasti na spoločnosti. Vzdelanie, ktoré vyžadovali práve reformátori Martin Luther a Johannes Brenz pre celý národ, pre chlapcov a dievčatá, bolo základom pre rozvoj a šírenie reformačných myšlienok. Život založený na slove Božom. Tomuto porozumieť a učiť sa bolo dôležitou prosbou.

Mnohé sa môžeme navzájom učiť. Aj keď sa niekedy medzi sebou bratsky hádame či škriepime. Môžeme a aj sa máme vždy znova pochopiť vzhľadom na vieru, ktorá je v nás, spôsob zaobchádzania s Písmom, lásku k našim blížnym a dielo milosrdenstva. Mali by sme sa vzájomne posilňovať v zvestovaní evanjelia Ježiša Krista v slovách a skutkoch v našich krajinách a aj mimo nich. Záchranca tohto sveta sa nám ukázal a my Ho chceme ukazovať aj ďalej.

ECAV na Slovensku a evanjelikov vo Württembersku už mnoho rokov majú partnerstvo medzi spoločenstvami, ale aj medzi farármi a farárkami a biskupmi. Všetky tieto priateľstvá a vzťahy sú založené na Slove, ktorého sa pridŕžame, ktoré nás nesie a posilňuje. Je to slovo Ježiša Krista: „Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil.“ (J 3, 17)

Frank Otfried July, krajinský biskup Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku

Foto: Martina Kováčiková a Ján Velebír

-r-, EPST č. 6/2017 | 1.3.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart