< | 1 2 3 4 5 6 7 8>

Strom reformácie a monografia obce Baďan

V nedeľu 13. septembra 2015 si vďační obyvatelia a rodáci obce Baďan, ako aj pozvaní hostia pripomenuli 330. výročie pristavenia lode kostola k románskej rotunde a 770. výročie prvej písomnej zmienky o obci.

 

Veronika Kollárová, CZ ECAV Baďan | 9.10.2015

viac

490. výročie reformácie v Partizánskej (Nemeckej) Ľupči

Cirkevný zbor ECAV Partizánska Ľupča si začiatkom júla 2015 pripomenul 490. výročie prvej písomnej zmienky o reformácii v bývalom kráľovskom mestečku Nemecká Ľupča.

 

Ján Molčan, zborový farár , CZ ECAV Partizánska Ľupča | 30.7.2015

viac

Strom reformácie pri 40. výročí posvätenia chrámu Božieho v Timoradzi

V 7. nedeľu po Svätej Trojici 19. 7. 2015 evanjelici v Timoradzi (CZ Podlužany) prežívali vzácne chvíle na slávnostných službách Božích, keď si pripomínali 40. výročie posvätenia chrámu Božieho. Pri tejto príležitosti sa konala aj posviacka generálne obnoveného chrámu.

 

Daniela Ďurčová, kurátorka fílie v Timoradzi | 24.7.2015

viac

Strom reformácie pri 5. výročí posviacky kostola v Rokytove

Nielen staré kostoly majú svoju históriu. Aj pri nových Božích chrámoch je na čo spomínať, ak boli nielen postavené, ale aj využívané na svoj účel. S vďakou voči Pánu Bohu sme sa v nedeľu 21. 6. 2015 zhromaždili v kostole v Rokytove (CZ ECAV Bardejov), ktorý bol posvätený pred 5 rokmi.

 

Ján Velebír, zborový farár CZ ECAV Bardejov, senior ŠZS | 16.7.2015

viac

Výsadba Lutherovej ruže v Martine

Súčasťou školského vzdelávacieho programu Evanjelickej spojenej školy v Martine je rozvoj životných zručností prostredníctvom rôznych aktivít počas každého školského roka. Na Deň Zeme 22. apríla 2015 tak v areáli školy vysadili Lutherovu ružu.

 

Jana Bosáková, duchovná správnkyňa, ESŠ v Martine | 12.5.2015

viac

Martin Luther - výpovede z roku 1517

95 výpovedí proti odpustkom, ktoré reformátor Martin Luther vyvesil na dvere Zámockého chrámu vo Wittenbergu 31. októbra 1517. Výpovede boli publikované pod názvom "95 Thesen des Theologen Dr. Martin Luther" - 95 téz teológa Dr. Martina Luthera. Výpovede neboli namierené len proti odpustkom, ale aj proti iným neporiadkom v stredovekej cirkvi a boli určené na diskusiu na pôde wittenberskej...

 

media(at)ecav.sk | 1.3.2015

viac

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Poštová známka k 500. výročiu reformácie“

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, misijno-vzdelávacie oddelenie v spolupráci so Školským výborom ECAV vyhodnotili celoslovenskú výtvarnú súťaž pod názvom „Poštová známka k 500. výročiu reformácie“.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 10.11.2014

viac

Slávnosti v CZ ECAV Žehňa a Strom reformácie ECAV

Večerné služby Božie pri príležitosti sadenia Stromu reformácie sa uskutočnili v sobotu 30. 8. 2014 v Ev. a. v. chráme Božom v Žehni. Generálny biskup Miloš Klátik pripomenul aj udalosť 400. výročia prvej písomnej zmienky o pôsobení ev. a. v. kňaza v tomto zbore - Bartholomeja Safranusa. Túto udalosť si veriaci pripomenuli aj 7. 9. 2014.

 

Martina Kováčiková, EPST č. 38, s. 5 | 19.9.2014

viac

Stromy reformácie v Opinej a Červenici

V Evanjelickom chráme Božom v Opinej sa 30. augusta 2014 konali služby Božie pri príležitosti začiatku nového školského roka, na ktorých sa zúčastnilo asi 240 bratov a sestier. Kazateľom slova Božieho bol dôstojný brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Radoslav Grega, zborový farár, CZ ECAV Opiná | 9.9.2014

viac

Strom reformácie k 80. výročiu chrámu

80 rokov od posvätenia Ev. a. v. chrámu Božieho v Turanoch si domáci cirkevný zbor pripomenul v nedeľu 4. 5. 2014 na slávnostných službách Božích. Kazateľom bol brat emeritný biskup Igor Mišina.

 

Martin Vargovčák, zborový farár, Turany | 8.5.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart