Pozývame vás na misijné podujatie pri príležitosti 500. výročia reformácie do Lubiny 4. 6.

Milí bratia a milé sestry, Považský seniorát ECAV na Slovensku so sídlom v Lubine Vás pozýva na seniorálne misijné podujatie Považského seniorátu ECAV na Slovensku „Oslobodení Božou milosťou“ pri príležitosti 500. výročia reformácie, ktoré sa bude konať v Lubine 4. júna 2017 od 10.00 hod.

Slávnostné služby Božie so spoveďou a sviatosťou Večere Pánovej sa začnú v Evanjelickom kostole v Lubine o 10.00 hodine. Kázať bude biskupka Slovenskej synody Sion z Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike (ELCA) Wilma Kucharek. Liturgovať budú generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, dištriktuálny biskup Západného dištriktu Milan Krivda, seniorka Považského seniorátu Eva Juríková a ďalší duchovní z Považského seniorátu.

Po službách Božích si v Kultúrnom dome Gustáva Zocha v Lubine môžete pozrieť putovné výstavy „Vyšívaná história ECAV na Slovensku“, „500 rokov reformácie. ECAV na Slovensku“, ako aj prezentácie Výboru na ochranu Božieho stvorenstva, Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK a vydavateľstva Tranoscius.

V rámci popoludňajšieho programu o 14.00 hod. vystúpi s prednáškou o histórii reformácie na území Považského seniorátu PhDr. Jozef Karlík. Do programu prispejú deti z CZ Trenčianske Stankovce s divadielkom „Ako kvapôčka putovala“, spevokoly z CZ Nitrianska Streda, Krnča, Zemianske Podhradie, Podlužany, Lubina, Uhrovec, Trenčianske Stankovce, Kšinná a Bzince pod Javorinou; odznejú organové skladby v podaní Martina Augustína (Adamovské Kochanovce) a Lívie Fraňovej (Zemianske Podhradie).

Pri tejto príležitosti Predsedníctvo ECAV na Slovensku odovzdá pamätné medaily k 500. výročiu reformácie významným osobnostiam Považského seniorátu. Na záver predsedníctvo Považského seniorátu odovzdá putovnú štandardu predsedníctvu Myjavského seniorátu.

Prosíme Vás, aby ste podujatie vyhlásili v oznamoch na službách Božích. Prosíme tiež, aby ste do svojich modlitieb zahrnuli aj toto podujatie.

Veríme, že pozvanie prijmete a prežijeme požehnané chvíle v bratsko-sesterskom spoločenstve, ale predovšetkým v spoločenstve nášho Pána.

Vložené 24. 5. 2017

Eva Juríková, seniorka Považského seniorátu ECAV na Slovensku | 30.5.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart