Pozývame vás do Krupiny na 6. seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie 19. 2.

Seniorálne stretnutie Hontianskeho seniorátu v rámci misijného podujatia k 500. výročiu reformácie „Oslobodení Božou milosťou“ sa bude konať v nedeľu 19. februára 2017 od 10.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Krupine.

Na slávnostných službách Božích so spoveďou a Večerou Pánovou kázňou slova Božieho poslúži predseda Združenia evanjelických duchovných v Evanjelickej cirkvi stredného Nemecka (EKMD) Martin Michaelis. Liturgovať budú generálny biskup Miloš Klátik, dištriktuálny biskup Milan Krivda, konsenior Hontianskeho seniorátu Miroslav Dubek a ďalší duchovní Hontianskeho seniorátu. Spievať bude zborový spevokol z Pliešoviec.

Popoludňajší program, ktorý pripravili cirkevné zbory Hontianskeho seniorátu, sa začne o 14.00 hod. S prednáškou o histórii Hontianskeho seniorátu vystúpi PhDr. Miroslav Lukáč z Múzea A. Sládkoviča v Krupine. Do programu prispejú spevokoly z cirkevných zborov Pliešovce, Prenčov a Sása. Predsedníctvo ECAV na Slovensku odovzdá pamätné medaily ECAV k 500. výročiu reformácie osobnostiam Hontianskeho seniorátu. Na záver predsedníctvo Hontianskeho seniorátu odovzdá štafetu reformácie Zvolenskému seniorátu.

V kostole a zborovom dome budú inštalované putovné výstavy venované 500. výročiu reformácie.

Bratia a sestry, srdečne Vás pozývame do Krupiny!

Vložené 10. 2. 2017

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 18.2.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart