< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10>

TA3 v pondelok 30. 10.

17.00 hod. − Štúdio TA3 − 500. výročie reformácie. Hosťom Igora Haraja bude generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.10.2017

viac

Odhalenie Pamätníka 500. výročia reformácie v Dolnom Kubíne 29. 10.

Liptovsko-oravský seniorát a CZ ECAV Dolný Kubín vás pozývajú na slávnosť odhalenia Pamätníka 500. výročia reformácie v Dolnom Kubíne 29. 10. 2017 o 15.00 hod. Slávnosť sa začne službami Božími o 10.00 hod.

 

Tatiana Garajová, Dolný Kubín | 19.10.2017

viac

Z programu STV k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry, dávame do Vašej pozornosti programy RTVS – STV v októbri 2017, ktoré sú venované 500. výročiu reformácie.

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života RTVS, miloslav.gdovin(at)rtvs.sk | 18.10.2017

viac

Reformačný koncert v Modre 22. 10.

Srdečne vás pozývame na koncert pri 500. výročí reformačného úsilia v cirkvi 22. 10. 2017 o 17.00 hod. v slovenskom evanjelickom kostole v Modre. Dobrovoľné vstupné bude venované na opravu organa.

 

Eva Oslíková, námestná farárka, CZ ECAV Modra | 17.10.2017

viac

Televízny posol - záznam z 15. 10.

Pozrite si v archíve RTVS Televízny posol o reformácii. Témy: Ekumenické stretnutie s kardinálom Kochom. Konferencia o reformácii na EBF UK. Programy pripravené RTVS k 500. výročiu reformácie. Hurbanovské oslavy v Hlbokom. Pozvánka na Deň reformácie. ...

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS, miloslav.gdovin@rtvs.sk | 17.10.2017

viac

Pozvanie na 14. seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie do Modry-Kráľovej

Bratia a sestry, pozývame Vás do Modry-Kráľovej, kde sa na 18. nedeľu po Svätej Trojici 15. októbra 2017 uskutoční stretnutie evanjelikov Bratislavského seniorátu pri príležitosti 500. výročia reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 13.10.2017

viac

Seniorálne stretnutie Dunajsko-nitrianskeho seniorátu k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Oslobodení Božou milosťou prinášame zostrih zo seniorálneho stretnutia Dunajsko-nitrianskeho seniorátu k 500. výročiu...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 12.10.2017

viac

Koncert na Legionárskej 16. 10.

CZ ECAV Bratislava Legionárska vás pozýva na koncert k 500. výročiu reformácie v Novom kostole na Legionárskej ul. v pondelok 16. 10. 2017 o 19.30 hod. Viac na plagáte.

 

Martin Šeftranko, CZ ECAV Bratislava Llegionárska | 10.10.2017

viac

Programy RTVS DVOJKA k 500. výročiu reformácie

Utorok 3. 10. 2017 20.10 Katharina von Bora (repríza: streda 4. 10. o 12.40) Streda 4. 10. 2017 22.30 SK Dejiny II – Ako reformácia zmenila Slovensko? 23.20 Sola gratia – Jedine milosťou Piatok 6. 10. 2017 20.35 Lekár umierajúceho času, 2. časť Nedeľa 8. 10. 2017 19.50 Slovo – Olina Kolar, CZ Horné Zelenice 20.10 Genius loci – Evanjelický kostol v Štítniku

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života RTVS, miloslav.gdovin(at)rtvs.sk | 3.10.2017

viac

Prípravky k Lutherovej dekáde na rok 2017

Bratia a sestry, aj tento rok Vám v hromadnej pošte posielame do CZ sériu prípraviek na biblické hodiny v októbri a novembri 2017, ktoré boli vypracované v rámci projektu LUTHEROVA DEKÁDA, schváleného GP ECAV na Slovensku v októbri 2008, pri príležitosti 500. výročia reformácie cirkvi.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia(at)ecav.sk | 29.9.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart