< | 1 2 3 4 5>

Nové na ITV - Seniorálne stretnutie v Rimavskej Sobote k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Oslobodení Božou milosťou prinášame zostrih zo seniorálneho stretnutia Rimavského seniorátu k 500. výročiu...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 2.2.2017

viac

Projekt Vyšívaná história ECAV finišuje

V októbri 2016 sa v Bardejove konalo prvé zo seniorálnych stretnutí k 500. výročiu reformácie „Oslobodení Božou milosťou“. Pre Spoločenstvo evanjelických žien bolo spojené s prvou verejnou prezentáciou výsledkov ich päťročnej práce na projekte „Vyšívaná história Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku“.

 

Jana Kepplová, autorka námetu projektu  | 2.2.2017

viac

Z 5. seniorálneho stretnutia k 500. výročiu reformácie v Lučenci

Svieca s nápisom „500. výročie reformácie 2017“ sa v 4. nedeľu po Zjavení 24. januára 2017 rozhorela na oltári v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Lučenci, kde sa uskutočnilo seniorálne stretnutie Novohradského seniorátu.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 2.2.2017

viac

Európske cesty reformácie vedú aj do Bardejova

Od novembra 2016 putuje po 68 mestách Európy zvlášť upravený reformačný kamión. V piatok a sobotu 10. a 11. 2. 2017 zavíta i do Bardejova. Vo výstavnej sieni na Radničnom námestí je od 31. 1. do 26. 2. výstava „500 rokov reformácie v Bardejove“.

 

Ján Velebír, zborový farár, CZ ECAV Bardejov, senior ŠZS | 31.1.2017

viac

Nové na ITV - Seniorálne stretnutie v Rožňave k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Oslobodení Božou milosťou prinášame zostrih zo seniorálneho stretnutia Gemerského seniorátu k 500. výročiu...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 19.1.2017

viac

Stretnutie Rimavského seniorátu k 500. výročiu reformácie

V slnečné, no mrazivé nedeľné ráno (− 22 stupňov Celzia) 8. januára 2016, na 1. nedeľu po Zjavení, sa v Evanjelickom a. v. kostole v Rimavskej Sobote už o 9.30 hod. zišli rimavskosobotskí evanjelici na ďalšom z radu misijných podujatí k 500. výročiu reformácie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 13.1.2017

viac

Z 3. seniorálneho stretnutia k 500. výročiu reformácie v Gemerskom senioráte

Štyri zapálené sviece na adventnom venci v Evanjelickom a. v. kostole v Rožňave svedčili o tom, že evanjelici z Gemerského seniorátu sa na 3. seniorálnom stretnutí v rámci projektu „Oslobodení Božou milosťou“ zišli na 4. adventnú nedeľu 18. decembra 2016.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 22.12.2016

viac

Nové na ITV - Seniorálne stretnutie v Košiciach k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Oslobodení Božou milosťou prinášame zostrih zo seniorálneho stretnutia Košického seniorátu k 500. výročiu...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 12.12.2016

viac

Stretnutie KOS k 500. výročiu reformácie

Na 1. adventnú nedeľu 27. 11. 2016 sa veriaci z Košického seniorátu ECAV na Slovensku zišli v Košiciach na seniorálnom stretnutí, aby si pripomenuli 500. výročie reformácie. Podujatie sa začalo slávnostnými službami Božími a pokračovalo popoludňajším programom.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 29.11.2016

viac

SOLA... Program podujatí ECAV na Slovensku k 500. výročiu reformácie

K 500. výročiu reformácie Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku vydal brožúrku "SOLA... Program podujatí Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku k 500. výročiu reformácie".

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 17.11.2016

viac

< | 1 2 3 4 5>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart