< | 1 2 3>

Rada SLZ k 500. výročiu reformácie

Generálny biskup Miloš Klátik sa zúčastnil na zasadnutí Rady Svetového luteránskeho zväzu, ktorej je členom. Zasadnutie sa konalo od 15. – 21. júna 2016 vo Wittenbergu.

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 4.7.2016

viac

Prípravky k Lutherovej dekáde na rok 2014

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku v októbri 2008 schválilo projekt prípravy našej cirkvi na 500. výročie reformácie pod názvom Lutherova dekáda. Prinášame desať prípraviek na biblické hodiny na rok 2014 na tému Všeobecné kňazstvo:

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia(at)ecav.sk | 26.10.2014

viac

Prípravky k Lutherovej dekáde 2013

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku v októbri 2008 schválilo projekt prípravy našej cirkvi na 500. výročie reformácie pod názvom Lutherova dekáda. Každý rok sa venujeme jednej nosnej téme − tento rok je to téma "Viera a skutky".

 

Štefan Kiss, tajomník pre misiu a vzdelávanie, misia(at)ecav.sk | 14.7.2013

viac

Príprava ECAV na Slovensku na 500. výročie reformácie

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku sa 1. februára 2013 a 5. decembra 2014 zaoberalo aj doterajším priebehom a stavom príprav ďalších podujatí k 500. výročiu reformácie. V ďalšom texte vás oboznámime s aktuálnym stavom i predstavami na najbližšie roky 2013 – 2017 -

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 16.2.2013

viac

Prípravky k Lutherovej dekáde 2012

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku v októbri 2008 schválilo projekt prípravy našej cirkvi na 500. výročie reformácie pod názvom Lutherova dekáda. Každý rok sa venujeme jednej nosnej téme − tento rok je to téma Zákon a evanjelium.

 

Štefan Kiss, tajomník pre misiu a vzdelávanie, misia(at)cav.sk | 28.10.2012

viac

Strom reformácie na teologickej fakulte

Po akademických službách Božích 2. novembra 2011 v nadväznosti na pripomienku 494. výročia reformácie zasadili na Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Strom reformácie č. 14.

 

E. Valková-Krišťáková, duchovná správkyňa EBF | 17.11.2011

viac

Ďalšie stromy reformácie v Lutherovej dekáde

Nižšie pripájame linky na správy o zasadení stromov reformácie v našich cirkevných zboroch v rámci aktivity „500 stromov reformácie v ECAV na Slovensku“. V sadení stromov reformácie budeme pokračovať v jarnom období. Ak ste sa rozhodli aj vy zapojiť sa do tohto projektu, obráťte sa na GBÚ v Bratislave (media@ecav.sk; 0918 828 011), kde zaregistrujeme váš strom a pošleme vám osvedčenie o zasadení Stromu reformácie, ktoré bude pripomínať túto udalosť.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 15.11.2011

viac

Materiály k téme na rok 2011: Sola fide

V rámci projektu Lutherovej dekády sa každý rok venujeme jednej nosnej téme, ktorú preberáme z rôznych hľadísk. Rok 2011 je venovaný téme Sola fide – Jedine viera.

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 26.10.2011

viac

Sadenie Stromov reformácie pokračuje

Počas Lutherovej dekády, obdobia prípravy na 500. výročie reformácie, vyrastá v meste Wittenberg (Lutherstadt Wittenberg) Lutherova záhrada. Okolo symbolu Lutherovej ruže vytvorenej z rozličných druhov kameňa v blízkosti Zámockého chrámu, kde Martin Luther 31. októbra 1517 pribil 95 výpovedí zameraných na obnovu – reformáciu cirkvi, vysadia do roku 2017 k 500. výročiu reformácie 500 stromov rôzneho druhu. Ide o projekt "500 rokov reformácie − 500 stromov vo Wittenbergu".

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 17.10.2011

viac

Strom reformácie č. 2 v Kokave nad R.

7. augusta 2011 si CZ ECAV Kokava nad Rimavicou pripomenul 100. výročie zhorenia ich kostola, a to službami Božími, na ktorých kázal brat biskup ZD Milan Krivda. Po službách Božích uviedli knihu Pavla Haluku Veľký požiar a pred kostolom zasadili Strom reformácie č. 2.

 

Martin Riecky, zborový farár, kokava@ecav.sk | 12.8.2011

viac

< | 1 2 3>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart