Stretnutie kaplánov v Nemecku

V dňoch 27. – 30. augusta 2018 sa konala medzinárodná konferencia kaplánov v Nedietendorfe pri Erfurte v Nemecku. Zúčastnili sa na nej kapláni zo Švédska, z Nemecka a Jana Ilčisková, Samuel Velebír a Milan Bartko zo Slovenska. Témou bola misia a ekuména.

Každé ráno sa začínalo rannou pobožnosťou a po nej sa účastníci rozdelili do skupín, v ktorých diskutovali o histórii, význame a problémoch ekumenických listín a dohovorov aj o ďalšej vzájomnej ekumenickej spolupráci v budúcnosti. Na stretnutí sa zúčastnil aj Ind, ktorý žije v Afrike. Predstavil tamojšie misijné pôsobenie a hovoril o ťažkostiach tejto práce. Povedal, že je veľmi náročné pomáhať ľuďom, ak zistia, že je kresťan. V rámci stretnutia účastníci predstavili svoje cirkevné zbory a vysvetlili, ako funguje cirkev v ich krajine. Hovorili o svojich starostiach, ale aj radostiach. Prestavili aj ekumenickú spoluprácu s inými cirkvami vo svojom okolí a vymieňali si skúsenosti zo svojho kaplánskeho pôsobenia.

Počas stretnutia mali účastníci možnosť prezrieť si mesto Erfurt, nazývané aj „Malý Rím“. Prezreli si katedrálu Sv. Pavla aj viaceré Božie chrámy, odfotili sa pri soche Dr. Martina Luthera, navštívili tamojšiu synagógu a mešitu. V evanjelickom cirkevnom zbore im domáca zborová farárka predstavila ekumenickú spoluprácu s katolíckymi mníchmi, ktorí si prenajímajú zborové priestory vrátane kostola.

Stretnutie bolo zakončené spoločným hodnotením a službami Božími s Večerou Pánovou, ktoré boli v troch rečiach – nemecky, švédsky a slovensky. Rozchádzali sme sa domov vďační Pánu Bohu za požehnaný čas, za Božiu lásku, ktorá spája i napriek národnostným rozdielom a za bratsko-sesterské spoločenstvo, uprostred ktorého je Pán Ježiš Kristus.

Foto: Jana Ilčisková, zborová kaplánka, CZ Štítnik

Milan Bartko, zborový kaplán, CZ Banská Štiavnica | 16.9.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart