Staň sa vedúcim tábora v USA

Evanjelická cirkev v Amerike (ELCA) ponúka mládežníkom z ECAV na Slovensku možnosť aktívne participovať na medzinárodnom tábore pre mladých v USA v termíne 24. máj – 16. august 2018. Prihláste sa do 5. 2. 2018.

Cieľom tábora je hlbšie porozumieť svetu a sekundárne odovzdať nové myšlienky a pohľady domácemu cirkevnému zboru. Účastníci tábora pochádzajú z Európy, Afriky, Ázie, zo Strednej a z Južnej Ameriky.

Podmienky pre účastníka:
Vek 18 – 30 rokov
Schopnosť komunikovať v angličtine vlastné myšlienky
Vôľu komunikovať kresťanskú vieru
Účastník musí byť študent alebo pracujúci
Flexibilita
Open-mind
Ochota odovzdať myšlienky a nápady domácemu cirkevnému zboru

Očakávania organizátorov od účastníka:
Aktívna služba na táboroch počas 11 týždňov
Vedenie detí vo veku 8 – 14 rokov
Využiť svoje obdarovanie pri biblickom štúdiu, hudbe, aktívnom oddychu atď.
Ochotu podeliť sa o osobnú vieru a kultúru
Občasná pomoc pri pomocných prácach v kuchyni

Poplatky:
Program je plne hradený finančnými prostriedkami ELCA, zahŕňa letenku, miestne lety, poistenie, dvojdenný uvítací program v Chicagu a 4-denný záverečný program.
Poplatky spojené s cestovným na/z letiska do Ameriky nie sú pokryté zo zdrojov ELCA.
Vreckové je 45$/týždeň.

Potvrdenie záujmu pošlite na e-mailovú adresu foreign@ecav.sk najneskôr do 5. 2. 2018.

Dôležité upozornenie
Služba v tábore je fyzicky, emocionálne a spirituálne náročná. Osobného voľna, resp. voľného času bude málo.

Bližšie informácie na tel. č. 0918 828 031 alebo e-mail: foreign@ecav.sk

Andrej Kuruc, tajomník pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 26.1.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart