Jarný projektový týždeň v EZŠ

V týždni od 9. 4. do 13. 4. 2018 sa Evanjelická základná škola v Prešove zmenila na more zážitkov, plné tvorivých činností, radosti a usmievavých tváričiek žiakov. Ako tradične, aj tento rok sa tu konal Jarný projektový týždeň.

Počas tohto týždňa sme sa držali jedného veľmi vzácneho hesla: Každý deň je iný, učíme sa bez driny. Je to vyučovanie, keď žiak aj bez kníh sa toho veľa naučí. Deti si každý deň priniesli domov veľa vedomostí o vode, prírode, živočíchoch, ľudových tradíciách a povolaniach.

1. deň – Deň vody. Bol venovaný dôležitosti vody. Po prezentácii o kolobehu vody Mgr. Lucia Beňová predviedla pomocou demonštračnej pomôcky prácu vody v prírode. Predtým, ako si to všetko pozreli, riešili pracovný list, kde pomocou metódy KNOW, WANT a LEARN mali napísať:- Čo viem? Čo sa hcem dozvedieť? a Čo som sa naučil o vode?

2. deň - prírodovedný. Počas tohto dňa si žiaci mohli priniesť svojho domáceho ,,miláčika“. Úlohou starších žiakov bolo naštudovať si o vopred ohlásených zvieratkách spôsob ich života a porozprávať o nich mladším žiakom. Dozvedeli sme sa, čím sa živia, v akom prostredí žijú a ako sa o svoje zvieratko starať. Tieto hodiny nám spestrili aj rodičia našich žiakov, a to p. Iľko, ktorý nám prišiel porozprávať, a zároveň aj ukázať veľhada kráľovského, p. Šala sa zameral na jaštery a šváby a p. Simpson, ktorý nám priniesol chameleóna, nám o jeho živote porozprával v anglickom jazyku, keďže je pôvodom Angličan. Preklad zabezpečil jeho syn, druhák Jakob Simpson. Tento zverinec v škole uzavreli sokoliari z Košíc, ktorí nám predviedli prácu s dravcami. O tomto dni bola natočená reportáž do televízie.

3. deň – Ľudový deň. V spomienkach sme sa presunuli do minulosti a do školských lavíc sme si zasadli v ľudovom kroji. Po druhej vyučovacej hodine sme sa presunuli do telocvične. Pri vstupe nesmelo chýbať vítanie chlebom a soľou. Členovia ľudového súboru Vargovčan z Hanušoviec nám porozprávali o ľudových tradíciách, tancoch a predstavili aj kroje, a to zemplínsky, rusínsky a šarišský. V závere sme si spolu aj zatancovali na ľudovú nôtu.

4. a 5. deň boli venované exkurziám, kde sme si mohli svoje teoretické vedomosti vyskúšať priamo v praxi. Žiaci 1. a 2. ročníka navštívili Mestečko povolaní v Auparku Košice, kde si reálne vyskúšali prácu dospelého človeka, a žiaci 3. a 4. ročníka navštívili Steel Park – Park vedy v Košiciach.

To, ako nám všetko výborne vyšlo, je zásluhou nielen celého kolektívu, ale hlavne sme prijali veľa Božieho požehnania. Je dobré vedieť, že Boh existuje a svoju ochrannú ruku drží nad každým z nás.

Martina Feničová, EZŠ v Prešove | 7.5.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart