Hudobný workshop pre žiakov evanjelických gymnázií

Medzinárodné mládežnícke centrum Ichthys vo Veľkom Slavkove sa 19. − 21. októbra 2017 stalo miestom konania nultého ročníka seminára pre hudobníkov z evanjelických gymnázií. Vedenie mal na starosti brat Tomáš Gulan z Evanjelickej spojenej školy v Martine.

Na seminári sa zúčastnili žiaci z evanjelických gymnázií z Martina, Banskej Bystrice, Liptovského Mikuláša a Košíc pod vedením svojich duchovných správcov.

Na úvod workshopu si účastníci navzájom odovzdávali skúsenosti a každá skupina predstavila svoju obľúbenú pieseň. Nasledovala kritická moderovaná diskusia na tému analýzy textu, harmónie a akordovej sekvencie, stručný aranžmán a spoločná hra.

Na druhý deň program pokračoval v „lomených akordoch“ a harmóniách predstavením niekoľkých piesní z Evanjelického spevníka s ukážkou rôznych harmonizácií a dramaturgie skladby. Seminár ponúkol aj zvukárske minimum, praktické ukážky mikrofónov a práce s nimi, ozvučovanie nástrojov, spevu, spevokolu, mixážny pult a iné. Naplánovaný spoločný výlet sa kvôli zlému počasiu nekonal, a tak sa pokračovalo v odbornom programe na tému „piesne na želanie“ − aranžmány piesní, ktoré si vybrali žiaci z jednotlivých škôl. Ďalšou časťou bol gitarový workshop − barové akordy so základom na 1., 2. a 3. strune. K požiadavkám účastníkov patrila prosba o harmonizáciu Hradu prepevného, rytmickú prácu, harmonizáciu, dynamiku a aranžmán. Na záver dňa nasledovali spoločné hry boomwhackers a handbells a otázka aktívnej participácie žiakov na školských službách Božích.

Tretí deň stretnutia pokračoval piesňami na želanie a prípravou na adventné obdobie. Hovorilo sa i na témy, ako sú technika a balenie, káble, mikrofóny, stojany, skladnosť...

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 20.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart