Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2017

V priestoroch Evanjelickej spojenej škole v Liptovskom Mikuláši sa 19. mája 2017 stretli súťažiaci na celoslovenskom kole Biblickej olympiády 2017. Priebeh súťaže organizačne zabezpečovalo Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku a priebeh súťaže riadila odborná porota.

Viac
Výsledková listina – cirkevné školy
Výsledková listina – štátne školy

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 28.5.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart