< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20>

Stretnutie Medzinárodného združenia pre kresťanské vzdelávanie

V dňoch 16. – 19. novembra 2016 sa na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave, hlavnom meste Slovenska, stretli členovia Medzinárodného združenia pre kresťanské vzdelávanie na tohtoročnom valnom zhromaždení.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 25.11.2016

viac

Z Prešova sa ozýva: Vivat kolégium!

Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove si v tomto školskom roku pripomína 20. výročie svojho znovuotvorenia. Pri tejto príležitosti sa 27. októbra 2016 konala slávnostná akadémia v priestoroch PKO Čierny orol v Prešove.

 

Mgr. L. Beňová, PhDr. Ľ. Kónyová | 16.11.2016

viac

Erasmus Plus v ESŠ v Prešove

Učitelia Evanjelickej spojenej školy v Prešove a jej dvoch organizačných zložiek, Evanjelickej základnej školy s materskou školou a Evanjelického kolegiálneho gymnázia, sa zapojili do projektu Erasmus Plus Staff Mobility (mobilita pre zamestnancov).

 

 | 15.11.2016

viac

Jesenný projektový týždeň 2016

Počas chladného októbrového týždňa sme na Evanjelickej základnej škole v Prešove realizovali množstvo netradičných aktivít, exkurzií a besied, ktoré boli súčasťou 3. ročníka Jesenného projektového týždňa na 1. stupni našej školy.

 

Ivana Majerníková,Evanjelická základná škola v Prešove | 8.11.2016

viac

Po kaplánskych skúškach 2016

Dňa 8. septembra 2016 sa na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave konali kaplánske skúšky, na ktoré sa prihlásili absolventi EBF UK v magisterskom odbore evanjelická teológia.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 14.9.2016

viac

20 rokov novodobej existencie EKG v Prešove

Aj pre študentov Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove sa 5. septembra začal nový školský rok. Vyše dvesto žiakov štvor- a osemročného štúdia sa stretlo v Chráme Sv. Trojice v Prešove o 10.00 hod. na slávnostných službách Božích s Večerou Pánovou, ktoré sa konali pri príležitosti otvorenia nového školského roka, ako aj pri 20. výročí znovuotvorenia školy.

 

Ľudmila Kónyová, EKG v Prešove | 13.9.2016

viac

Pracovný seminár pre učiteľov náboženskej výchovy v štátnych školách

Medzinárodné mládežnícke centrum Ichthys vo Veľkom Slavkove sa 23. -–24. augusta 2016 stalo miestom konania pracovného seminára pre učiteľov náboženskej výchovy /ďalej NAB/ ev. a. v. v štátnych školách. Bol zorganizovaný pod záštitou Školského výboru ECAV na Slovensku, Evanjelickej akadémie a Fondu vzdelávania ECAV na Slovensku.

 

Roman Sarvaš, zborový farár, CZ ECAV Babiná, predseda ŠV ZD ECAV | 6.9.2016

viac

Metodické usmernenia k šk. r. 2016-2017

K organizácii školského roka a k vyučovaniu náboženskej výchovy/náboženstva ev. a. v. zverejňujeme pre vyučujúcich metodické usmernenia vychádzajúce z Pedagogicko-organizačných pokynov pre tento školský rok, ako aj usmernenia k vyučovaniu náboženskej výchovy:

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 3.9.2016

viac

POZVÁNKA NA SEMINÁR Viera a vzdelávanie

Biblická škola v Martine vás pozýva na seminár „Viera a vzdelávanie“, ktorý sa bude konať v dňoch 25. - 26. 8. 2016. Seminár vedie Dr. Bernard D. Bull. Podrobnejšie...

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 16.8.2016

viac

Promócia absolventov EBF UK

Slávnostná promócia absolventov Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave s a konala 13. júla 2016 v Aule UK na Šafárikovom námestí v Bratislave.

 

Mgr. Danica Fojtíková, absolventka EBF UK | 26.7.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart