< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20>

Škôlkari v Slovenskej filharmónii

Deti z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona na Tupolevovej 20 v Bratislave sa v marci 2017 zúčastnili na projekte s názvom „Ľudský hlas“, ktorý sa konal v rámci cyklu „Hudobná akadémia“ v Slovenskej filharmónii.

 

Anna Bašnárová, riaditeľka EMŠ | 4.4.2017

viac

VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ O REFORMÁCII pre kolektívy k 500. výročiu reformácie

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, misijno-vzdelávacie oddelenie, v spolupráci so Školským výborom ECAV na Slovensku v rámci projektu 500 protestantských škôl oslavuje 500 rokov reformácie vyhlasuje celoslovenskú vedomostnú súťaž o reformácii pre kolektívy k 500. výročiu reformácie. Propozície

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 29.3.2017

viac

Výberové konania na miesta riaditeľov EG v Banskej Bystrici a Tisovci

Západný dištrikt ECAV na Slovensku so sídlom vo Zvolene vyhlasuje výberové konania na miesto riaditeľa Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici v Banskej Bystrici a riaditeľa Evanjelického gymnázia v Tisovci s nástupom od 1. 9. 2017. Prihlášky posielajte do 31. 3. 2017. Vložené 1. 5; doplnené...

 

Predsedníctvo ZD ECAV na Slovensku | 22.3.2017

viac

5. školská konferencia ECAV

Pozývame Vás na 5. školskú konferenciu ECAV, ktorá sa bude konať 23.-24. marca 2017 v priestoroch hotela Satel v Poprade. Témou konferencie je „Vzdelávanie ako misijná stratégia“. Vložené 26. 2. 2017 Program Prihláška Motivačný list...

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 5.3.2017

viac

Zápis prvákov v EZŠ ZO v Rim. Sobote

Milí rodičia budúcich prvákov, srdečne Vás pozývame Deň otvorených dverí 14. marca 2017 a na slávnostný zápis do Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote 3. apríla 2017.

 

Radomír Leicher, riaditeľ, Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote | 1.3.2017

viac

Vianočná akadémia žiakov 1. stupňa EZŠ

Vianoce sú časom pokoja, lásky, spokojnosti a vzájomného porozumenia. Ako to už býva zvykom, žiaci EZŠ v Prešove za pomoci svojich učiteliek a vychovávateliek pripravili slávnostný program, ktorý odhalil ich umelecké ambície.

 

Ivana Majerníková, Evanjelická základná škola, Prešov | 4.1.2017

viac

ESŠ v Prešove s vianočným programom

Evanjelická spojená škola v Prešove znamená, že sa spojilo niekoľko organizačných zložiek do jedného celku. Dôležité je to, že žiakov i učiteľov materskej školy, základnej školy a gymnázia spája láska Kristova, že sa napĺňajú slová Žalmu: „Hľa, aké milé, aké dobré je to, keď bratia spolu bývajú.“

 

Ľudmila Kónyová, ESŠ v Prešove  | 21.12.2016

viac

Štipendium Samuela a Žofie Peressényi pre najlepších študentov EBF UK

V aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislava sa v stredu 14. 12. 2016 konali posledné akademické služby Božie v semestri, spojené s Večerou Pánovou. V rámci nich generálny biskup Miloš Klátik slávnostne odovzdal štipendiá najlepším študentom za uplynulý akademický rok.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 21.12.2016

viac

Študenti EG v Tisovci uspeli na veľtrhu m

Tri zo šiestich ocenení získali na 5. ročníku medzinárodného veľtrhu školských JA firiem v českom Hradci Králové študenti Evanjelického gymnázia v Tisovci.

 

TASR, 11. 12. 2016 | 15.12.2016

viac

III. ročník MEMORIÁLU ZLATICE ORAVCOVEJ

Už tretí rok sa na Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote venujeme osobnostiam, ktoré pôsobili v Gemersko-malohontskom regióne. V tomto školskom roku sme vzdali hold spisovateľke, redaktorke, zberateľke a predstaviteľke ženského hnutia Terézii Vansovej.

 

Radomír Leicher, Milica Bojnová, CZŠ Z. Oravcovej, Rim. Sobota | 8.12.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart