< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16>

Deti z EMŠ si uctili pamiatku Štefánika

V stredu 4. mája 2016 sa deti z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona v Bratislave zúčastnili na pietnom akte položenia vencov k Pamätníku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave.

 

Anna Bašnárová, riaditeľka EMŠ, Tupolevova 20, Bratislava-Petržalka | 12.5.2016

viac

Biskup VD medzi žiakmi prešovského EKG

Posledné aprílové stretnutie Domina, ktoré si gymnazisti z Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove organizujú sami za spolupráce s duchovným správcom školy ThDr. Matejom Oráčom, PhD., sa nieslo − podobne ako to predchádzajúce − v znamení Zjavenia Jána.

 

Andrea Hanzová, EKG v Prešove | 3.5.2016

viac

Jarný projektový týždeň v Prešove

V dňoch 18.- 22.apríla 2016 zorganizovala Evanjelická základná škola v Prešove pre svojich žiakov na prvom stupni netradičné zážitkové vyučovanie v podobe jarného projektového týždňa. Naším cieľom bolo prepojiť školu so životom a regiónom. Zdrojom nadobúdania nových poznatkov a zručností sa stali exkurzie (navštívili sme zberný dvor mesta Prešov na Delni, detské predstavenie v Divadle Alexandra Duchnoviča, Planetárium), praktické besedy s odborníkmi a...

 

Ľubica Demčáková, EZŠ v Prešove | 28.4.2016

viac

Stretnutie partnerských fakúlt v Budapešti

V dňoch 19. – 20. apríla 2016 navštívila štvorčlenná delegácia pod vedením doc. Ľubomíra Batku, Dr. theol., dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, partnerskú teologickú univerzitu Evangélikus Hittudományi Egyetem v Budapešti.

 

Erika Valková-Krišťáková, odb. asistentka, Katedra prakt. teológie EBF UK | 28.4.2016

viac

Školstvo v Košickom senioráte ECAV

V závere školského roka 2015/2016 dostanú svoje prvé vysvedčenia aj prví žiaci 1. ročníka Evanjelickej základnej školy STROM so sídlom na Exnárovej ulici č. 10 v Košiciach.

 

Dušan Havrila, konsenior KOS a školský dekan | 27.4.2016

viac

Jarné projektové dni na EKG v Prešove

Netradičné formy vyučovania sú už tradičnou súčasťou vyučovania na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove. Okrem exkurzií, pobytov na zahraničných partnerských školách, víkendových seminárov, medzinárodných projektových stretnutí, písania seminárnych prác atď. k nim už neodmysliteľne patrí aj bloková výučba predmetu umenie a kultúra.

 

Andrea Hanzová, EKG v Prešove | 12.4.2016

viac

Spomienka na prof. Jána Oberuča

V stredu 21. februára 2016 si na EBF UK v Bratislave spomínali na dekana fakulty prof. Jána Oberuča pri príležitosti 60. výročia od jeho dodnes nevyjasnenej tragickej smrti.

 

Radim Pačmár, doktorand, EBF UK | 24.3.2016

viac

Pôstne obdobie v evanjelickej materskej škole v Petržalke

Deti z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona v Bratislave-Petržalke počas predveľkonočného obdobia navštívili Evanjelický domov starostlivosti s pásmom biblických veršov i piesní. Pripravujú aj program, s ktorým vystúpia na službách Božích v Ev. a. v. kostole Sv. Trojice v Petržalke.

 

Lenka Lukáčová, učiteľka EMŠ, Bratislava-Petržalka | 16.3.2016

viac

Kaplánske skúšky 2016

Kaplánske skúšky sa budú konať 8. septembra 2016 o 8.00 hod. na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku, Palisády 46 v Bratislave. Žiadosť o vykonanie kaplánskej skúšky, adresovanú Zboru biskupov, treba zaslať do 10. mája 2016. Študijná literatúra a požiadavky na kaplánske...

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 11.3.2016

viac

Farárske skúšky 2016

Farárske skúšky sa budú konať 5. októbra 2016 o 8.00 hod. na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave. Prihlásiť sa môžete do 25. augusta 2016. Študijná literatúra a požiadavky na farárske...

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 11.3.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart