Veľkonočný večer slova a hudby 15. 4.

CZ ECAV Bratislava-Petržalka a Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave vás pozývajú na Veľkonočný večer slova a hudby s názvom „On vstal z mŕtvych!“, ktorý sa bude konať v nedeľu 15. apríla 2018 o 18.00 hod. v Ev. a. v. kostole Svätej Trojice na Strečnianskej 15 v rámci večerných služieb Božích.

Erika Valková-Krišťáková, duchovná správkyňa, EBF UK | 10.4.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart