Stretnutie žien BAS 13. 5.

Spoločenstvo evanjelických žien Bratislavského seniorátu Vás pozýva na seniorálne stretnutie žien v nedeľu 13. 5. 2018 o 15.00 hod. v Prašníku. Viac na plagáte.

SEŽ BAS | 7.5.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart