Pozvanie na adventné koncerty v Petržalke

Cirkevný zbor ECAV Bratislava-Petržalka vás pozýva do Ev. a. v. kostola Svätej Trojice na Strečnianskej 15 na ADVENTNÉ KONCERTY v dňoch 4., 14., 17. a 21. decembra 2016.
Vložené 29. 11. 2016

Eva Kolesárová, zborová farárka, CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 8.12.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart