Diskusia kandidátov na funkciu generálneho biskupa ECAV na Slovensku

Milí bratia a milé sestry, pozývame Vás na diskusiu všetkých kandidátok a kandidátov v piatok 15. 6. 2018 o 18.00 hod. v Novom kostole na Legionárskej 4 v Bratislave.

Prečo organizujeme takéto stretnutie?
Uvedomujeme si, že voľba generálneho biskupa je nesmierne dôležitou udalosťou nielen s praktickým, ale najmä duchovným presahom na celú našu cirkev. Považujeme za prospešné, aby kandidátky a kandidáti mali možnosť za jedným stolom prezentovať svoje postoje, motiváciu a víziu, s ktorou sa uchádzajú o funkciu generálneho biskupa.
Dúfame, že takéto spoločné stretnutie, ktorého zámerom nie je priniesť konfrontáciu, osočovanie a hádky, ale, naopak, slušné poskytnutie priestoru na vyjadrenie kandidujúcim, môže mať nesmierny prínos pre každého člena ECAV, ktorý sa na voľbách chce nielen zúčastniť, ale chce sa aj rozhodnúť dobre, zodpovedne, múdro a s dostatkom informácií o ľuďoch, ktorí chcú stáť v takej dôležitej a vzácnej službe.

Diskusiu organizuje spoločenstvo vysokoškolskej mládeže Offline a spoločenstvo Légie+. Obe patria pod CZ ECAV Bratislava Legionárska. Moderátorkou večera bude Dagmar Mozolová.

Plánujeme aj prenos naživo cez internet na adrese: https://goo.gl/Zxfr83. Z diskusie bude vyhotovený záznam, ktorý budete môcť po skončení nájsť na YouTube kanáli spoločenstva Offline: https://goo.gl/pbFd2i. Aktuálne informácie o tejto udalosti nájdete na Facebooku: https://goo.gl/uND4uk.

V mene organizačného tímu
Martin Lichý, vedúci vysokoškolskej mládeže Offline
Mária Korenicová, členka spoločenstva Légie+, presbyterka CZ ECAV BA Legionárska

Organizačný tím, CZ ECAV Legionárska | 14.6.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart