Cyklus adventných koncertov v Myjave

CZ ECAV Myjava a Centrum tradičnej kultúry v Myjave vás pozývajú na adventné koncerty v Ev. a. v. chráme Božom v Myjave vždy v nedeľu o 17.00 hod., a to 27. 11. , 4. 12., 11. 12. a 18. 12. 2016.

Jedným z najkrajších a najpoetickejších období v roku je advent. Advent - slovo, ktoré v sebe nesie posolstvo tichého nádejného očakávania narodenia malého Ježiška. Adventná doba nie je našťastie len časom nákupnej horúčky. Má predovšetkým svoj duchovný obsah. Vyzýva nás k stretnutiu s Kristom v našom každodennom živote a pripravuje nás na jeho slávny druhý príchod. Advent je prípravné obdobie štyroch týždňov pred Vianocami. Toto obdobie bolo obdobím odpočinku a zbieraním nových síl a životnej energie. Neodmysliteľnou súčasťou nastávajúceho adventu sú aj adventné koncerty, ktoré organizuje Centrum tradičnej kultúry v Myjave a Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. Myjava. Tie sa už tradične konajú v Evanjelickom chráme Božom v Myjave.

Program adventných koncertov v roku 2016

1. adventný koncert: KONCERT ADVENTURE STRINGS a SLÁČIKOVÉ KVARTETO Uskutoční sa v nedeľu 27. 11. 2016 o 17.00 hod. Účinkuje: sláčikové kvarteto Adventure Strings. Repertoár telesa pozostáva z príjemných, pomalých, radostných a virtuóznych barokových, klasických i romantických skladieb, ale aj z filmovej hudby a populárnych songov svetoznámych skupín. Medzi najcennejšie vlastné aranžmány patria aj najznámejšie slovenské ľudové piesne v originálnej verzii pre sláčikové kvarteto.

2. adventný koncert - VIANOČNÝ KONCERT ZUŠ MYJAVA Uskutoční sa v nedeľu 4. 12. 2016 o 17.00 hod. Účinkujú žiaci zo ZUŠ Myjava.

3. adventný koncert - VIANOČNÉ PÁSMO: TROMBITÁŠI ŠTEFÁNIKOVCI a DĽH LACHOVČEK Uskutoční sa v nedeľu 11. 12. 2016 o 17.00 hod. Účinkujú: Trombitáši Štefánikovci z Púchovskej doliny – zoskupenie hráčov na ľudové hudobné nástroje, prezentujúce salašnícky pastiersky hudobný folklór Púchovskej doliny a moravsko-slovenského pomedzia; a DĽH Lachovček, ktorý pôsobí pri ZUŠ v Púchove. Počas svojho pôsobenia bol dvakrát laureátom a viacnásobným finalistom celoslovenskej súťaže detských ľudových hudieb.

4. adventný koncert - CANTILENA a POLICE BRASS QUINTET Uskutoční sa v nedeľu 18. 12. 2016 o 17.00 hod. Účinkujú: Cantilena – spevácky zbor mesta Senica, diriguje – Jozef Chabroň, klavírny sprievod – Roman Blaha. Repertoárovo spevácky zbor čerpá predovšetkým zo slovenskej národnej tvorby a z vrcholných diel svetovej kultúry. Vo svojom repertoári zahŕňa tvorbu autorov všetkých období od polyfónie až po vokálnu tvorbu 21. storočia. Kmeňový repertoár zboru tvorí cez 200 skladieb a upravených ľudových piesní; a Police Brass Quintet Bratislava – komorné teleso ministerstva vnútra SR. Ich repertoár obsahuje diela starých majstrov od obdobia baroka, cez klasicizmus až po súčasných domácich a svetových skladateľov.

Pri všetkých koncertoch je vstupné dobrovoľné.

Vložené 21. 11. 2016

CZ ECAV Myjava | 8.12.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart