Celonárodná spomienka na Ľ. Štúra

Pozývame vás do Uhrovca 24. – 25. októbra 2015 na celonárodnú spomienku na Ľudovíta Štúra pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia, ktorá sa bude konať pod záštitou predsedu vlády SR a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja v Uhrovci. POZOR! Služby Božie sa začnú už o 10.00 hod.

Slávnostné služby Božie v nedeľu 25. októbra 2015 o 10.00 hod. v priamom prenose bude vysielať RTVS – Slovenská televízia na Dvojke.

Slávnostné chrámové zhromaždenie na začiatku služieb Božích privíta Mgr. Martin Šipka, zborový farár CZ ECAV Uhrovec.

Slávnostným kazateľom slova Božieho bude generálny biskup ECAV na Slovensku doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.

Liturgiu na slávnostných službách Božích budú mať: doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., generálny biskup ECAV na Slovensku; Mgr. Milan Krivda, dištriktuálny biskup ZD ECAV na Slovensku; ThDr. Eva Juríková, zborová farárka, CZ ECAV Lubina, seniorka Považského seniorátu; Mgr. Gabriela Kmošenová, ev. a. v. farárka, CZ ECAV Pezinok; Mgr. Lívia Lichancová, zborová farárka, CZ ECAV Brezová pod Bradlom; Mgr. Martina Tlkancová, ev. a. v. farárka, CZ ECAV Slatina nad Bebravou.

V rámci slávnostných služieb Božích sa prihovoria:
doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc., generálny dozorca ECAV na Slovensku; Mons. Ján Orosch, arcibiskup Trnavskej arcidiecézy, Rímskokatolícka cirkev; Ing. Peter Pellegrini, predseda Národnej rady Slovenskej republiky.

Do programu služieb Božích prispejú: spevokol Cirkevného zboru ECAV Uhrovec, dirigentka Svetlana Kubičková; Komorný spevokol pri CZ ECAV Senica, dirigentka Anna Rýzková, DiS. art., klavírny sprievod Ivan Horňák; Miroslav Ponjičan, študent EBF UK v Bratislave, hra na trúbke; doc. Mgr. art. Juraj Sarvaš, recitácia básne.

Na organe bude hrať Ing. Stanislav Tichý, DiS. art.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 23.10.2015

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart