Adventný koncert vo Vranove 18. 12.

Pozývame vás na koncert na 4. adventnú nedeľu 18. 12. 2016 o 16.00 hod. v Ev. v. chráme Ducha Svätého vo Vranove. Zaznejú adventné a vianočné piesne v podaní spevokolov a skladby J. S. Bacha a iných skladateľov.

Martin Vargovčák, zborový farár, CZ ECAV Vranov nad Topľou | 11.12.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart