Adventné koncerty v Myjave 2017

Cirkevný zbor ECAV v Myjave, Centrum tradičnej kultúry v Myjave a OvZP TSK vás pozývajú na cyklus koncertov 3., 10. a 17. decembra 2017 v Evanjelickom chráme Božom, Nám. M. R. Štefánika v Myjave.

1. adventný koncert: ORGANOVÝ KONCERT v nedeľu 3. decembra 2017 o 17.00 hod.
Účinkuje: prof. Ján Vladimír MICHALKO, ArtD.

2. adventný koncert: BANDA (world music) v nedeľu 10. decembra 2077 o 17.00 hod.
Súčasťou koncertu bude predstavenie nového 2-CD Samko Dudík a jeho kapela, nahrávky legendárneho myjavského primáša z rokov 1929 – 1957
Účinkuje: world music skupina Banda z Bratislavy

3. adventný koncert: POČÚVAJTE, CO VÁM POVÍM (Vánoce v kraji pod Javorinú) v nedeľu 17. decembra 2007 o 17.00 hod.
Účinkujú: Vlasta Grycová, Barbora Popelková, Anna Přikrylová, Helena Zámečníková, Pavel Popelka a Cimbálová muzika Vinár

Pri všetkých koncertoch je dobrovoľné vstupné.

Vložené 27. 11. 2017

CZ ECAV Myjava | 12.12.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart