Zomrela sestra Ľudmila Urbanová

Bratia a sestry oznamujeme Vám, že Pán Boh si k sebe povolal sestru Ľudmilu Urbanovú, vdovu po bratovi farárovi Ondrejovi Urbanovi. Pohrebná rozlúčka sa bude konať v piatok 9. marca 2018 o 14.00 hod. v Dome smútku v Lučenci.

Brat farár Ondrej Urban pôsobil ako farár v Budinej, Mýte pod Ďumbierom, Málinci a Spišskej Belej. Sestra Ľudmila Urbanová posledné roky života prežila v starostlivosti Domova dôchodcov Ambra v Lučenci.

Ľudovít Hroboň, zborový farár, CZ Lučenec | 7.3.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart