Zborník z Teologickej konferencie 2014

Na Teologickej konferenciu ECAV na Slovensku 2015 v Trnave v dňoch 16. – 18. septembra 2015 generálny biskup Miloš Klátik prezentoval práve vydaný zborník z minuloročnej teologickej konferencie v Žiline s názvom Sociálno-etický rozmer poslania evanjelického duchovného.

Zborník má 168 strán vrátane farebnej obrazovej prílohy. Obsahuje prednášky, ktoré odzneli na konferencii v Žiline, ako aj prednášku zo Všeobecnej pastorálnej konferencie 2014 vo Zvolene, pobožnosti atď.

Zborník je určený do každého cirkevného zboru ECAV na Slovensku a do evanjelických cirkevných škôl. Dostanú ho všetci farári, kapláni, diakoni, spirituáli, ako aj duchovní na dôchodku prostredníctvom bratov seniorov a sestier senioriek.

Ak máte záujem o ďalšie výtlačky, môžete ich dostať na Generálnom biskupskom úrade, Palisády 46, Bratislava, alebo si ich objednajte na adrese media@ecav.sk. Prosíme o milodar do tlačového fondu 3,00 €/ks.

OBSAH:

1. ČASŤ – PREDNÁŠKY


Dr. Theol. Walter Fleischmann-Bisten, M. A.: Menschenwürdig sterben können? Vom Euthanasieerlass Hitlers zur Debatte um Sterbehilfe in Deutschland - Je možné humánne zomrieť? Od Hitlerovej vyhlášky o eutanázii k súčasnej diskusii o asistovanom umieraní v Nemecku

PhDr. Milina Bubeníková, PhD.: Utrpenie, jeho vplyv na prežívanie, správanie a konanie človeka

Mgr. et Mgr. Miroslav Erdinger: Stáří a utrpení v kontextu společnosti

Ing. Ján Huba, Mgr. Katarína Šoltésová, PhD.: Evanjelická diakonia stavia na Kristovej službe LÁSKY

JUDr. Nadežda Šebová: Sociálna politika Slovenskej republiky

MUDr. Viera Albertyová: Syndróm vyhorenia (Burnout syndróm)

Doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.: Kresťan a vojna

Prof. Dr. Bernd Oberdorfer: Das Reformationsjubiläum 2017 in ökumenischer Perspektive. Zur lutherisch-katholischen Studie „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“ - Jubileum reformácie v roku 2017 v ekumenickej perspektíve. K evanjelicko-katolíckej štúdii „Od konfliktu ku komúnii“

2. ČASŤ – POBOŽNOSTI

Úvodná pobožnosť: Mgr. Marián Kaňuch
Večerná pobožnosť: Mgr. Oľga Kaňuchová
Ranná pobožnosť: Mgr. Ján Matys
Večerná pobožnosť: Mgr. Margita Dieová
Ranná pobožnosť: Mgr. Daniel Beňuch
Záverečná pobožnosť: doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.

3. ČASŤ – OSTATNÉ Blahoželanie k jubileám ordinácie
Z priebehu Teologickej konferencie 2014
Z ohlasov na Teologickú konferenciu 2014: Ján Podlesný: Rastie moja duchovná vyspelosť s vekom?

O PREDNÁŠAJÚCICH
FOTOGALÉRIA

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 9.10.2015

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart