Výzva predstaviteľov a členov ECAV k voľbám

Vážení členovia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, bratia a sestry!
Tohto roku sa konajú voľby najvyšších predstaviteľov ECAV na Slovensku − viac.
Podporiť túto výzvu môžete aj Vy zaslaním e-mailu na adresu volby(at)ecav.sk.

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 4.6.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart