VOĽBY predstaviteľov ECAV na Slovensku

V roku 2018 sa uskutočnia voľby predstaviteľov ECAV na Slovensku, a to dištriktuálneho biskupa Západného dištriktu, generálneho biskupa a generálneho dozorcu, ako aj dištriktuálneho dozorcu Východného dištriktu.

1. Voľby dištriktuálneho biskupa Západného dištriktu
Kandidačná porada predsedníctiev seniorátov ZD ECAV 23. apríla 2018 potvrdila, že na funkciu biskupa ZD ECAV budú kandidovať bratia farári Ján Jančo (DNS), Ján Čermák (DNS), Ján Hroboň (BAS), Ján Bunčák (POS) a Michal Zajden (ZVS).
Voľby sa uskutočnia na volebných konventoch v cirkevných zboroch Západného dištriktu v termínoch 27. mája 2018, 3. júna 2018 alebo 10. júna 2018.

2. Voľby členov Predsedníctva ECAV na Slovensku
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 20. apríla 2018 schválilo harmonogram volieb a pokyny na vykonanie volieb Predsedníctva ECAV na Slovensku, v zmysle ktorých sa kandidačná porada bude konať 24. mája 2018.
Voľby generálneho biskupa a generálneho dozorcu sa uskutočnia na volebných konventoch všetkých cirkevných zborov ECAV na Slovensku v termínoch 17. júna 2018, 24. júna 2018 alebo 1. júla 2018.

3. Voľby dištriktuálneho dozorcu Východného dištriktu
Voľby sa uskutočnia na volebných konventoch v cirkevných zboroch Východného dištriktu v termínoch 17. júna 2018, 24. júna 2018 alebo 1. júla 2018.

Viac o voľbách sa dočítate v Evanjelickom posle spod Tatier, na www.zdecav.sk a na www.vdecav.sk
.


Evanjelický posol spod Tatier, týždenník evanjelikov a. v. na Slovensku, si môžete objednať na adrese: Tranoscius, a. s., Tranovského 1, 031 01 Liptovský Mikuláš; predplatne@tranoscius.sk; tel./fax 044/324 05 08. Predplatné na 1. polrok: 16,90 €.

Vložené 11. 5. 2018

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 3.6.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart