Súbeh - kňazská stanica Budimír

Zborové presbyterstvo Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Budimír vypisuje súbeh na obsadenie kňazskej stanice. Prihlášky: najneskôr do 3. októbra 2018.

Cirkevný zbor sa nachádza vo Východnom dištrikte, v Košickom senioráte, má štyri bohoslužobné miesta a bohoslužobnou rečou je slovenčina. K dispozícii je opravená farská budova a veľká záhrada.

Záujemcovia nech posielajú prihlášky najneskôr do 3. októbra 2018 na adresu: Košický seniorát ECAV na Slovensku, Vyšná Kamenica 41, 044 45 p. Bidovce.

Ján Hruška, senior Košického seniorátu | 4.9.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart