Pozývame vás do Brezna 20. 11. 2016

Bratia a sestry, v nedeľu 20. novembra 2016 o 10.00 hod. sa v Ev. a. v. chráme Božom v Brezne uskutočnia celocirkevné spomienkové služby Božie pri príležitosti 210. výročia narodenia a 150. výročia úmrtia evanjelického farára a superintendenta Karola Kuzmányho, významného slovenského spisovateľa a novinára, prvého podpredsedu Matice slovenskej.

Kázňou slova Božieho poslúži generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. Do programu služieb Božích prispeje Spevácky zbor mesta Brezno, Dychový orchester Brezno a Klarinetové trio.

Služby Božie v priamom prenose odvysiela RTVS – Slovenská televízia na DVOJKE o 10.00 hod.

Po skončení služieb Božích je pripravený ďalší program - viac na plagáte.

Srdečne Vás pozývame!

Vložené 10. 11. 2016

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 16.11.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart