Pohrebná rozlúčka so sestrou Zuzanou Markovou

Dňa 31. júla 2018 v Pánu usnula vo veku 72 rokov dlhoročná dozorkyňa a kurátorka CZ Piešťany, dcérocirkvi Nová Lehota, Zuzana Marková, rod. Pavlusová. Jej pohreb bude v piatok 3. 8. 2018 o 15.00 hod. na cintoríne v Novej Lehote.

„Blahoslavení, ktorí v Pánovi zomierajú! Áno, hovorí Duch, nech si odpočinú od svojich prác, lebo ich skutky idú s nimi.“ Zjav 14, 13

Fotografia: Sestra Marková s bratom generálnym biskupom na zborovej slávnosti pred dvoma rokmi

Branislav Dolinský, zborový farár, CZ ECAV Piešťany | 2.8.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart