Pohrebná rozlúčka s bratom PhDr. Borislavom Petríkom

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 16. 5. 2017 nás vo veku 65 rokov opustil brat PhDr. Borislav Petrík, zostavovateľ Evanjelickej encyklopédie Slovenska (2001). Pohrebná rozlúčka s ním bude vo štvrtok 25. 5. o 14.00 hod. v Ev. a. v. chráme Sv. Trojice v Bratislave-Petržalke.

PhDr. Borislav Petrík bol zostavovateľom Evanjelickej encyklopédie Slovenska (2001). Bola to prvá, doteraz neprekonaná encyklopédia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, a zároveň prvá konfesionálna encyklopédia v SR.

Evanjelická encyklopédia Slovenska na 448 stranách podáva vyše 2400 hesiel dôležitých v dejinách evanjelickej cirkvi na Slovensku. PhDr. Borislav Petrík spolu s Ing. Petrom Rybárom stručnou a prehľadnou formou podávajú podstatné skutočnosti z histórie a súčasnosti ECAV na Slovensku: vecné poznatky o vieroučných princípoch cirkvi, jej organizácii, dejinách, literárnej a umeleckej produkcii, architektúre, spolkoch, inštitúciách, školstve, periodikách, o cirkevných zboroch, o komunitách slovenských evanjelikov v zahraničí, nežijúcich osobnostiach pochádzajúcich zo Slovenska, pôsobiacich na Slovensku alebo so vzťahom k evanjelictvu v tejto krajine atď.

Bol aj významným olympijským a športovým publicistom. So záujmom študoval historické a archívne materiály z oblasti športu a nadobudnuté poznatky využil vo viacerých publikáciách: História olympijského futbalu, Majstrovstvá sveta a Európy v ľadovom hokeji: Od Les Avants 1910 a Antverp 1920 po Prahu a Bratislavu 1992, Fanulo – šampión Európy o poprednom slovenskom hokejistovi a medailistovi zo zimných olympijských hier Františkovi Gregorovi. Podieľal sa i na tvorbe publikácie Olympijské hnutie na Slovensku (Od Atén po Atlantu. V minulosti dlhý čas spolupracoval s denníkom Šport, kde vydával seriály o histórii olympijských hier a športové historické kalendárium.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 18.5.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart