Magnetky a plaketky k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry, ponúkame Vám možnosť zakúpiť si magnetky k 500. výročiu reformácie alebo dať si zhotoviť vlastné magnetky k podujatiam v seniorátoch či cirkevných zboroch pri príležitosti 500. výročia reformácie.

Magnetky sú ručne vyrábané, na hrubšom, celoplošnom, kvalitnom magnete. V prílohe sú ukážky magnetiek zo seniorálneho stretnutia v Rimavskej Sobote aj z rôznych cirkevných zborov. Ponúkame:

1. Magnetky k 500. výročiu reformácie (6 x 8 cm): cena 2 € - pri objednávke do 100 ks; pri objednávke 100 – 150 ks je cena 1,70 €; nad 150 ks je cena 1,50 €.

2. Zhotovenie vlastnej magnetky k 500. výročiu reformácie s konkrétnym miestom konania slávnosti (napr. seniorálneho stretnutia).

3. Zhotovenie vlastnej magnetky s fotografiou Vášho kostola a jeho interiéru s vlastným textom, príp. vlastnými fotografiami (v prílohe je ukážka magnetky CZ Ratkovské Bystré a Kráľ).

4. Ručne vyrobené plaketky Lutherovej ruže zo živicovej hmoty – na zavesenie (priemer 12,5 cm) a malé magnetky Lutherovej ruže (priemer 5 cm)
Plaketka Lutherovej ruže – farebná (na zavesenie): 10 €
Plaketka Lutherovej ruže – krémová, zvýraznený text a kríž (na zavesenie): 5 €
Malá magnetka Lutherovej ruže – farebná: 3 €
Malá magnetka Lutherovej ruže – krémová: 1 €


5. Zhotovenie plaketky Vášho kostola zo živicovej sadry v 3D podobe (11, 5 cm x 11, 5 cm) na zavesenie – cena 7 €
Zvonička – na zavesenie (výška 7, 5 cm) cena 2,50 €
Zvonička – magnetka (výška 5, 5 cm) cena 1,50 €
(v prílohe je ukážka kostolov a zvoničky v Budikovanoch a Drienčanoch)

Odporúčame Vám objednať si tieto magnetky a plaketky na farské alebo seniorské úrady a použiť ich ako darček, reprezentačný materiál alebo na predaj pre širokú evanjelickú verejnosť. Týmto spôsobom môžeme zviditeľniť 500. výročie reformácie, ktorého sme súčasťou. Je to pekný odkaz aj pre budúce generácie.

V prípade záujmu o vyrobenie vlastnej magnetky k určitej príležitosti (s miestom konania), môžete poslať fotografiu kostola, príp. jeho interiéru, na e-mailovú adresu mapro.td@gmail.com. Tam s Vami odkonzultujú kvalitu fotografie, ako aj Vaše požiadavky (farbu pozadia, text atď.).

Prosíme Vás, aby ste objednávky na výrobu vlastných magnetiek posielali s dostatočným časovým predstihom aspoň 2-3 týždne pred podujatím (záleží to od množstva objednávky), aby ich pani Koleničková stihla vyrobiť načas dodať. Pani Koleničková je ZŤP a pracuje na živnosť (darčekové predmety). K objednávke Vám vyhotoví príjmový doklad a faktúru.

Kontakt:
Viera Koleničková, Dr. V. Clementisa 376/4, 979 01 Rimavská Sobota; kolenickova.v@gmail.com, 0905 549 465

Vložené 19. 2. 2017

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 23.2.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart