Kniha k rodinným pobožnostiam

Výbor misie ECAV na Slovensku vydal zbierku rodinných pobožností s názvom Chlieb na cestu. Vznikla ako odpoveď na dlhodobú potrebu obnovy rodinných pobožností, ktorá evanjelickým rodinám bola identicky vlastná.

Kniha chce prinášať pravidelný pokrm, duchovný chlieb, ktorý nakvasil z mnohých zrniek viery tých, ktorí na ceste života našli Chlieb z neba. Názov zbierky je odvodený od latinského slova „viaticum“, čo v preklade znamená „chlieb na cestu“. V čase veľkého prenasledovania prvotnej cirkvi bol posvätený chlieb posledným zdrojom sily a duchovného naplnenia na ceste mučeníckej smrti. Na tejto ceste aj my stojíme ako jednotlivci, rodiny, cirkev. Boh nás nenecháva podvyživených, On nás túži sýtiť chlebom života. Len je na to potrebná vystretá ruka, do ktorej On vkladá kúsok seba.

V úvode knihy nájdete poriadok pobožnosti, ďalej texty a kázne ku každej príležitosti. Veríme, že táto zbierka svojimi podnetmi prispeje k tomu, aby ste vo svojom domácom prostredí a v každodennom živote intenzívne prežili Božiu blízkosť. Nech chvíle rodinných pobožností sú časom prichádzania, aby sme boli naplnení. Nech Chlieb z neba sa nám stane chlebom na našej životnej ceste.

Knihu si môžete objednať na BÚ VD v Prešove (0918 828 312) alebo na GBÚ ECAV v Bratislave (0918 828 010).
Cena: 5 €.

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD ECAV | 22.4.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart