Informácia k zákonu o e-governmente

Na základe žiadostí z cirkví a náboženských spoločností pripájame stručnú informáciu s odpoveďami na otázky k zákonu o e-governmente, týkajúce sa napr. aktivácie elektronických schránok, ale i žiadostí o potvrdenie o IČO alebo o bezúhonnosti právnických osôb. Dokument

Táto informácia je zverejnená aj na našej internetovej stránke.

Vložené 11. 11. 2016

Ministerstvo kultúry SR, Cirkevný odbor | 27.4.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart