E-mailová komunikácia - ako na to?

Cirkevné zbory ECAV na Slovensku ešte stále nie v plnej miere využili možnosť zaregistrovať si bezplatnú úradnú e-mailovú schránku s jednoduchou adresou nazov_zboru@ecav.sk prípadne funkcia@ecav.sk pod doménou ecav.sk.

Aj touto cestou Vás chceme osloviť, aby ste tak vo vlastnom záujme čo najskôr urobili. Prostredníctvom e-mailovej komunikácie môžeme zlepšiť vzájomnú informovanosť a odbúrať nemalé náklady na klasickú poštu, ktorú by sme potom mohli využívať len v kontakte s tými niekoľkými cirkevnými zbormi, ktoré ešte nemajú zavedený internet. Potrebné informácie sme do cirkevných zborov poslali už vo februári 2008.

Na oficiálnej webovej stránke www.ecav.sk nájdu všetci záujemcovia o našu cirkev u nás aj v zahraničí nielen aktuálne informácie o ECAV na Slovensku, ale aj celocirkevné úradné e-mailové adresy cirkevných zborov s jednotnou doménou ecav.sk, ktoré môžu využiť na komunikáciu s Vami.

Používanie úradnej e-mailovej adresy s doménou ecav.sk Vám môže pomôcť aj pri komunikácii s rôznymi inštitúciami doma i v zahraničí, lebo jednoznačne určuje Vašu príslušnosť k ECAV na Slovensku. Tým zvyšujete svoju dôveryhodnosť pre domáceho, zahraničného partnera i vo vnútri ECAV. Adresy zriadené na free-mailových serveroch [gmail, pobox, centrum, azet, yandex ... ] by sa v pracovnej komunikácii v ECAV vôbec nemali používať, tak ako je tomu aj v iných organizáciách, inštitúciách a firmách. Toto však bude vyžadovať vypracovanie a schválenie "Politiky informačnej bezpečnosti v ECAV" zodpovednými orgánmi ECAV.

Úradnú e-mailovú adresu nazov_zboru@ecav.sk má na našom serveri vytvorený každý cirkevný zbor. Túto adresu môžete používať dvoma spôsobmi:

1) priamo cez webový prehliadač na adrese https://webmail.ecav.sk

Zadajte login (nazov_zboru@ecav.sk) a heslo – mali by ste ho vedieť z listu, ktorý ste dostali vo februári 2008; ak ho neviete, napíšte na adresu webmaster(at)ecav.sk a webmaster Vám nové, zmenené heslo oznámi SMS-kou na Vami udané číslo mobilného telefónu.
Výhoda: Môžete ho používať na celom svete, kde existuje internetové pripojenie.
Nevýhoda: S prostredím stránky sa treba oboznámiť a schránku je nutné podľa potreby vyprázdňovať, lebo jej objem je obmedzený na 25 MB.

2) v programe – poštovom klientovi Outlook Express, MS Outlook alebo inom

Nástroje > E-mailové účty (Kontá a pod.) > Záložka „Pošta” > Pridať „Mail” >
Zadajte meno (nazov_zboru@ecav.sk), e-mailovú adresu a heslo. E-mailovú adresu aj heslo by ste mali vedieť z listu, ktorý ste dostali vo februári 2008; ak ich neviete, napíšte na adresu webmaster(at)ecav.sk a webmaster Vám Vašu úradnú e-mailovú adresu a nové, zmenené heslo oznámi SMS-kou na Vami udané číslo mobilného telefónu.
Ďalej zadajte:
POP3 server: mail.ecav.sk;
SMTP server: mail.ecav.sk.
Výhoda: V programe je automaticky nastavené sťahovanie správ do Vášho počítača; schránka na serveri sa vyprázdňuje automaticky načítaním nových správ. Nehrozí jej preplnenie ani zahadzovanie pošty serverom.
Nevýhoda: Dostupné iba vo Vašom počítači.

Svoju schránku si môžete sami spravovať na adrese https://setup.sk/mailadmin/. Po prihlásení svojou plnou adresou a heslom sa dostanete k možnostiam platným pre Vašu schránku, teda sami si môžete nastaviť:
ZMENA HESLA, PRESMEROVANIE, AUTOMATICKÁ ODPOVEĎ.

Ak Vaša schránka neprijíma novú poštu, hoci starú poštu vymazávate, znamená to, že treba vyprázdniť aj kôš. Možno je potrebné prestaviť aj zadanie vo Vašom klientovi, aby sa Vám nehromadila pošta:
vo svojom PC v e-mailovom programe kliknite na „Ďalšie nastavenia“ > „Spresnenie“, a ak tam máte zakliknutú ikonku „Ponechávať kópie správ“, zrušte to.
Pripojte sa priamo na SERVER cez https://webmail.ecav.sk, kde sa prihlásite svojou e-mailovou adresou ...@ecav.sk a heslom pre Vašu schránku. Tu si v ľavom rohu otvoríte Kôš / Trash a môžete si zaplnenú schránku priamo na SERVERI vyčistiť.
Keď je kôš zaplnený, systém Vám ponúka (Purge) (Vyčistiť). Až takto vyčistená schránka je PRÁZDNA.
Vy o svoje správy neprídete, lebo ich už máte u seba v PC. Táto celá operácia sa deje PRIAMO NA SERVERI, nie vo Vašom PC.

V prípade problémov napíšte nášmu webmastrovi na adresu webmaster(at)ecav.sk požiadavku na vyčistenie schránky spolu s povolením na vstup do Vašej schránky. Webmaster vyčistí schránku od spamov a nové, zmenené heslo Vám oznámi SMS-kou na Vami udané číslo mobilného telefónu.

Ak Vám do schránky príde spamová pošta, kliknite na ňu pravým tlačidlom a v tabuľke, ktorá sa Vám otvorí, kliknite na okienko „Nevyžiadané“ a následne na okienko "Zablokovať odosielateľa". Potom Vám z tej adresy už nikdy nič nepríde.

POZOR!
Kontrolujte si aj rubriku "Nevyžiadaná pošta", lebo do nej sa niekedy dostanú aj správy, ktoré sú určené pre Vás.

V prípade akýchkoľvek ďalších nejasností či problémov s e-mailovou komunikáciou kontaktujte webmastra na adrese webmaster(at)ecav.sk, ktorý Vám ochotne poradí.

Tešíme sa na rýchlu a efektívnu komunikáciu s Vami prostredníctvom e-mailovej pošty, ako aj na Vaše návštevy na webovej stránke www.ecav.sk.

Príspevky a námety k tejto stránke môžete posielať na e-mailovú adresu media(at)ecav.sk. V rámci možností nášho malého pracovného tímu sa ich budeme snažiť čo najskôr realizovať.

Radi Vám bezplatne zverejníme správy zo života Vašich cirkevných zborov, ako aj oznamy o plánovaných podujatiach, aby sa informácie z Vašich cirkevných zborov dostali aj k ďalším členom našej ECAV na Slovensku.

Aktualizované 3. 12. 2018
Aktualizované 22. 7. 2015
Aktualizované 29. 12. 2014
Po úprave vložené 21. 1. 2010

webmaster(at)ecav.sk, media(at)ecav.sk | 3.12.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart