UPOZORNENIE

Upozorňujeme používateľov elektronickej pošty z domény @ecav.sk, aby nereagovali na e-maily s výzvou na vyplnenie akýchkoľvek osobných či prihlasovacích údajov od akéhokoľvek neznámeho odosielateľa (kváziposkytovateľa) elektronickej pošty, či inej internetovej služby.

Vložené 10. 9. 2013

webmaster(at)ecav.sk | 15.9.2013

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart