Štúdium v USA v šk. roku 2012 - 2013

Pre žiakov stredných škôl z farárskych rodín alebo rodín, ktoré aktívne pracujú v ECAV, ponúkajú štúdium s čiastočným štipendiom na Saint Paul Lutheran High School, Concordia, Missouri, USA.

Zároveň sa od týchto študentov očakáva, že v budúcnosti budú pracovať pre cirkev.
Stránku školy nájdete na www.splhs.org.

Prihlášky posielajte do 15. 2. 2012 na adresu:
Generálny biskupský úrad
Misijno-vzdelávacie oddelenie
810 00 Bratislava

V prihláške uveďte:
1. Meno a priezvisko
2. Adresu
3. Dátum a miesto narodenia
4. Názov a adresu školy
5. Odporúčanie školy s hodnotením znalosti anglického jazyka
6. Odporúčanie zborového farára

Základné informácie:
- Študenti 2. alebo 3. ročníka na 4-ročnom štúdiu
- Študenti 2., 3. alebo 4. ročníka na 5-ročnom štúdiu
- Štúdium trvá od augusta do mája
- Škola ponúka čiastočné štipendium
- Ubytovanie na internáte

Študent si hradí:
- spiatočnú letenku do USA
- poistenie
- školné podľa ročníka
- školské poplatky
- vreckové

Informácie: 0918 828 009, skoly@ecav.sk

Vložené 9. 12. 2011

Daniela Veselá,skoly@ecav.sk | 3.2.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart