Pohrebná rozlúčka s bratom Dr. h. c. prof. ThDr. Igorom Kiššom

Pozostalá rodina so smútkom a bolesťou, ale vo viere a v nádeji vzkriesenia oznamuje, že dňa 15. januára 2018 Pán Boh povolal z tejto časnosti otca, starého a prastarého otca, príbuzného Dr. h. c. prof. ThDr. Igora Kišša, evanjelického a. v. farára, teológa, bývalého dekana EBF UK v Bratislave.

 

Pozostalá rodina | 16.1.2018

viac

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa EMŠ

Liptovsko-oravský seniorát ECAV na Slovensku v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje výberové konanie na kariérovú pozíciu riaditeľa/ky Evanjelickej materskej školy, Komenského 3938, Liptovský Mikuláš. Prihlášky: do 19. 1. 2018.

 

EMŠ, Liptovský Mikuláš | 5.1.2018

viac

Čo sa dá a čo sa nedá e-mailom na GBÚ vybaviť

Často sme na GBÚ zo strany cirkevných zborov kvôli e-mailovej komunikácii kritizovaní. Jedna skupina nás kritizuje, že používame internet – webové stránky ECAV a e-mailovú poštu, ale nie všetky cirkevné zbory majú na farských úradoch internet zavedený.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 4.1.2018

viac

ESŠ v Prešove hľadá vychovávateľa alebo vychovávateľku

Evanjelická spojená škola v Prešove hľadá vychovávateľa/ku do Školského klubu detí pri ESŠ s predpokladaným nástupom od 15. 1. 2018....

 

Marián Damankoš, riaditeľ školy | 4.1.2018

viac

Zbierka CPP 5 − 2017

STANOVISKO osobitného senátu Generálneho súdu ECAV na Slovensku č. OS GS-7/2017 Nájdete ho aj v rubrike Dokumenty a tlačivá v sekcii B. Cirkevnoprávne predpisy pod č....

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk | 22.12.2017

viac

Služby Božie v evanjelických kostoloch v Bratislave – Vianoce 2017 a Nový rok 2018

Bratislava-Staré Mesto Bratislava Legionárska Bratislava-Petržalka, Rusovce Bratislava-Dúbravka Bratislava-Rača, Bernolákovo, Ivanka Bratislava-Prievoz ...

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 19.12.2017

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou Ing. Želmírou Sabanošovou

So smútkom, ale v radosti za milosť prijatú v jej láske, si dovoľujeme oznámiť, že naša drahá manželka a mama Ing. Želmíra Sabanošová, rod. Adamovičová, nás vo veku 64 rokov predišla do večnosti. Rozlúčime sa s ňou vo Veľkom kostole v Bratislave v stredu 6. 12. 2017 o 14.00 hod.

 

Manžel Ján Sabanoš, syn Peter a dcéra Ivana Jelen s rodinami | 4.12.2017

viac

Materiály k adventu a Vianociam 2017

Ponúkame na stiahnutie materiály k adventu a Vianociam 2017, ktoré sme posielali hromadnou poštou do cirkevných zborov ECAV na Slovensku. Vložené 24. 11....

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia(at)ecav.sk | 30.11.2017

viac

Ofera do Fondu ECAV na podporu EBF UK

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 5. decembra 2016 odporučilo na 24. nedeľu po Svätej Trojici 26. 11. 2017 zadržať dobrovoľnú oferu do Fondu ECAV na Slovensku na podporu EBF UK v Bratislave.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 24.11.2017

viac

Ofera do Generálnej podporovne - advent

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 5. decembra 2016 rozhodlo na 1. adventnú nedeľu 3. decembra 2017 vyhlásiť povinnú celocirkevnú oferu do Podporného fondu Generálnej podporovne.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 24.11.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart