Oznámenie o celocirkevných oferách

Generálne presbyterstvo uznesením č. 89/2008 schválilo nasledovné celocirkevné ofery na rok 2009:

 

Marta Stašiniaková, hlavná ekonómka GBÚ | 21.1.2009

viac

IZRAEL - JORDÁNSKO

Poznávací zájazd pre evanjelikov: kombinácia návštevy Svätej zeme a cesty po stopách Mojžiša z Egypta.

 

Ján Jančo | 12.1.2009

viac

Hlasová virtuálna privátna sieť (HVPS)

pravidlá používania, dohoda a žiadosti

 

Dušan Vagaský | 18.12.2008

viac

Hoffnung für Osteuropa po novom .

Brat Johannes Flothow z Diakonische Werk der EK Württemberg navštívil 22. 11. 2008 GBÚ v Bratislave a tlmočil rozhodnutie Výboru pre prerozdeľovanie pomoci z Hoffnung für Osteuropa (HfO).

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 17.12.2008

viac

Ekumenická Biblia

Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš, vám ponúka ekumenický preklad Biblie z produkcie Slovenskej biblickej spoločnosti: BIBLIA – slovenský ekumenický preklad – bez deuterokánonických kníh BIBLIA – slovenský ekumenický preklad – s deuterokánonickými knihami

 

Ján Benčík | 16.12.2008

viac

Letný detský tábor 2009 v Slovenskom raji

Detský tábor „RADOSŤ“ na Košariskách v Hrabušiciach v Národnom parku Slovenský raj ponúka svoje kapacity počas letných prázdnin v roku 2009 pre detské tábory.

 

Gerda Dušan, vedúci strediska | 15.12.2008

viac

Zbierka cirkevnoprávnych predpisov 4 - 2008

Zbierku si môžete prečítať tu. ...

 

Dušan Vagaský | 18.11.2008

viac

CD na detské besiedky

V týchto dňoch Biskupský úrad Východného dištriktu vydáva CD s prípravkami na vyučovanie detských besiedok v šk. roku 2008/09. Ide o pilotný projekt, ktorý je výsledkom spoločného úsilia dištriktuálneho vnútromisijného výboru, seniorálnych koordinátorov pre prácu s deťmi a ďalších dobrovoľných spolupracovníkov.

 

Zuzana Kolesáriková, VMV VD | 7.10.2008

viac

Šetrenie o stave nehnuteľného majetku v COJ ECAV na Slovensku

Vážené predsedníctvo COJ, Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku na svojom rokovaní 23.5.2008 prerokovalo Koncepciu starostlivosti o nehnuteľnosti a iný majetok ECAV na Slovensku, ktorý spracovali generálny dozorca ECAV na Slovensku Pavel Delinga a dištriktuálni dozorcovia.

 

Dušan Vagaský | 31.8.2008

viac

Podporný cirkevný fond po novom

16. júla 2008 zasadala vo Zvolene Správna rada Podporného cirkevného fondu (PCF), ktorá po prvýkrát rozhodovala už podľa nových pravidiel zakotvených štatúte fondu.

 

Dušan Vagaský, predseda SR PCF | 14.8.2008

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart