Objednajte si tlačivá z Tranoscia

Tranoscius, a. s., ponúka: Výkaz hospodárenia cirkevnoorganizačnej jednotky ECAV, Peňažný denník a Rozpočet finančného hospodárenia.

 

Ján Benčík, Tranoscius | 28.5.2009

viac

Finančne vypomohli seniorátom

Snahou Generálneho biskupského úradu v Bratislave bola okrem iného aj finančná výpomoc všetkým seniorátom. O konkrétnom charaktere pomoci EPST informoval DUŠAN VAGASKÝ, riaditeľ GBÚ.

 

-mk- | 12.5.2009

viac

Určenie čerpania dovoleniek

Uznesenie GP z 15. 1. 2009: Určenie čerpania dovoleniek duchovným a zamestnancom ECAV

 

GBÚ | 25.4.2009

viac

Pripravuje sa nový kalendár

Tranoscius na rok 2010 pripravuje tradičný Tranovský evanjelický kalendár, nástenný a stolový evanjelický kalendár s obrázkami exteriérov a interiérov evanjelických kostolov. Dominovať budú fotografie oltárnych obrazov P. M. Bohúňa, Ľ. Kubániho a iných maliarov predstavujúce pôsobenie Pána Ježiša...

 

-ek- | 16.4.2009

viac

Farárske miesto v Pensylvánii

Cirkevný zbor Sv. Trojice so slovenskými koreňmi v mestečku Hermitage v Pensylvánii (neďaleko Pittsburgu blízko hraníc so štátom Ohio) v Spojených štátoch amerických hľadá slovenského farára/farárku.

 

Eva Guldanová | 29.3.2009

viac

Oznámenie o dotazníkovom prieskume pre historický atlas ECAV na Slovensku

Generálne presbyterstvo na svojom zasadnutí dňa 6.2.2009 prerokovalo požiadavku na vykonanie dotazníkového prieskumu pre historický atlas ECAV na Slovensku, ktorý spracováva riešiteľský kolektív pod vedením doc. RNDr. Dagmar Kusendovej, v rámci projektu „História Slovenskej evanjelickej cirkvi“ a prijalo vo vzťahu k CZ ECAV nasledovné uznesenie:

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 23.3.2009

viac

Výberové konanie

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku Generálny biskupský úrad vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta, a to: tajomník / tajomníčka pre zahraničie, tajomník / tajomníčka GP / sekretárka

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 12.3.2009

viac

Chceš sa stať stewardom - stewardkou na medzinárodnom kresťanskom stretnutí?

Tento rok majú mladí aktívni kresťania niekoľko možností aktívne sa zúčastniť na významných medzinárodných stretnutiach organizácií združujúcich kresťanov po celom svete. Ak chceš byť pri tom, čítaj ďalej...

 

Eva Guldanová  | 25.2.2009

viac

Ekumenická Biblia z Tranoscia

Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš, vám ponúka ekumenický preklad Biblie z produkcie Slovenskej biblickej spoločnosti: BIBLIA – slovenský ekumenický preklad – bez deuterokánonických kníh BIBLIA – slovenský ekumenický preklad – s deuterokánonickými knihami

 

Ján Benčík | 17.2.2009

viac

Zbierka cirkevnoprávnych predpisov 1 - 2009

Čiastka 1 /...

 

Edita Škodová | 17.2.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart