Ev. služby Božie v médiách v roku 2011

Bratia a sestry, ak sa z rôznych príčin nemôžete zúčastniť na službách Božích v chráme, máte možnosť stať sa ich účastníkmi prostredníctvom rozhlasu a televízie – pozri prehľad....

 

Edita Škodová | 11.2.2011

viac

Schválenie zahraničnej pomoci

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 4. 2. 2011 vo Zvolene schválilo podporu financovania nasledujúcich projektov:

 

GP ECAV na Slovensku | 7.2.2011

viac

K starobným a invalidným dôchodkom

Bratia farári a sestry farárky, prosíme tých, ktorí sa v priebehu roku 2011 stanú starobnými, predčasnými alebo invalidnými dôchodcami na základe rozhodnutia

 

Mzdové a personálne oddelenie GBÚ | 1.2.2011

viac

Stretnutie kresťanov 2011 v Drážďanoch

Pozývame vás na Stretnutie kresťanov, ktoré sa bude konať v rámci 33. nemeckých evanjelických cirkevných dní (Kirchentag) od 1. do 5. júna 2011 v Drážďanoch. Prihláste sa najneskôr do 10. marca 2011.

 

Marcela Kmeťová | 31.1.2011

viac

Potrebujete notové materiály?

Bach: Úpravy chorálu „Allein Gott in der Höh sei Ehr Duchovné piesne pre zmiešané zbory Duchovné piesne pre ženský zbor Partitúra k Pašiám(Bunčák, 2004)

 

Výbor CHaH | 11.1.2011

viac

ŠTATISTIKA za rok 2010 - SPRESNENIE

Bratia farári a sestry farárky, vyplnené formuláre so štatistickými hláseniami z cirkevných zborov Východného dištriktu pošlite na BÚ VD do Prešova do 21. 1. 2011; z cirkevných zborov Západného dištriktu ich pošlite na príslušné seniorské úrady, ktoré ich majú doručiť na BÚ ZD do 15. 1. 2010.

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 11.1.2011

viac

Nový katalóg projektov Spolku Gustáva Adolfa na rok 2011

Spolok Gustáva Adolfa v Nemecku (GAW) uverejnil nový Katalóg projektov na rok 2011. Obsahuje 151 projektov z celkovo 40 partnerských cirkví vo svete.

 

Vladimír Láska  | 2.1.2011

viac

Vonkajšie symboly ECAV

Vonkajšie symboly v zmysle Zb. CPP 2/2010 sú zverejnené na stránke www.ecav.sk rubrika Dokumenty a tlačivá v sekcii M. Odkaz na stránku

 

Edita Škodová | 29.12.2010

viac

Oznam pre prispievateľov do Personálneho cirkevného fondu

Blíži sa termín na podanie žiadostí do Podporného cirkevného fondu na prvý polrok 2011. 1. Termín podania žiadosti na predpísanom tlačive je do 31. 12. 2010.

 

GBÚ ECAV | 23.12.2010

viac

ŠTATISTIKA za rok 2010

Bratia farári a sestry farárky, vyplnené formuláre so štatistickými hláseniami z cirkevných zborov, ktoré ste dostali v hromadnej pošte, posielajte na príslušný dištriktuálny biskupský úrad. Informácia o tom bola uvedená v správe z GP 5 - 2010 na www.ecav.sk zo dňa 6. 12. 2010.

 

-eš- | 17.12.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart