Oznam pre prispievateľov do Personálneho cirkevného fondu

Blíži sa termín na podanie žiadostí do Podporného cirkevného fondu na prvý polrok 2011. 1. Termín podania žiadosti na predpísanom tlačive je do 31. 12. 2010.

 

GBÚ ECAV | 23.12.2010

viac

ŠTATISTIKA za rok 2010

Bratia farári a sestry farárky, vyplnené formuláre so štatistickými hláseniami z cirkevných zborov, ktoré ste dostali v hromadnej pošte, posielajte na príslušný dištriktuálny biskupský úrad. Informácia o tom bola uvedená v správe z GP 5 - 2010 na www.ecav.sk zo dňa 6. 12. 2010.

 

-eš- | 17.12.2010

viac

Vyberte si z ponuky EMP - ITV

Vážení priatelia, bratia a sestry, upozorňujeme Vás na ponuku kníh, DVD, CD atď. v rubrike „Spoločenstvo priateľov EMT – internetovej televízie ECAV na Slovensku“, ktorú nájdete na ITV ECAV po kliknutí na www.ecav.sk/itv.

 

EMP – ITV ECAV na Slovensku | 15.12.2010

viac

Výzva na predkladanie projektov: Evanjelium do rómskych domácností

Koordinačný výbor programu, ktorý Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku pripravila v spolupráci s Martin-Luther-Bund v Erlangene pod názvom "Evanjelium do rómskych domácností", sa zišiel 25. novembra 2010 na svojom III. zasadnutí v Dome na polceste vo Veľkom Slavkove.

 

Dušan Vagaský, člen koordinačného výboru programu  | 15.12.2010

viac

Materiály zo zasadnutia GP ECAV 5 - 2010

Posledné tohtoročné stretnutie Generálneho presbyterstva (GP) ECAV na Slovensku sa konalo 3. 12. 2010 v Bratislave. Na úvodnej pobožnosti, ktorú v modlitebni GBÚ mal brat generálny biskup Miloš Klátik, boli do funkcií uvedení náhradní členovia Generálneho súdu Jaromír Šuma a Ľubomír Trnavský.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 6.12.2010

viac

Oznámenie o celocirkevných oferách na rok 2011

Oznámenie o celocirkevných oferách schválených Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku na rok 2011...

 

Edita Škodová | 6.12.2010

viac

Ofera na Generálnu poporoveň

Na 28. novembra 2010, teda na 1. adventnú nedeľu, schválilo Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku druhú celocirkevnú oferu na Generálnu podporoveň ECAV.

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 23.11.2010

viac

Školenie energetického manažmentu

Vážení bratia farári, milé sestry farárky, pozývame Vás na ďalšie školenie energetického manažmentu, ktoré sa uskutoční: • pre Východný dištrikt 11. 11. 2010 od 9.00 do 16.00 hod. v zasadačke BÚ v Prešove - program • pre Západný dištrikt 13. 11. 2010 od 9.00 do 16.00 hod. v zasadačke BÚ vo Zvolene - program

 

Marcela Kmeťová | 8.11.2010

viac

Podpora pre postihnutých záplavami

Evanjelická cirkev augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku a Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku v týchto dňoch rozosielajú finančnú pomoc do cirkevných zborov postihnutých tohtoročnými povodňami.

 

Edita Škodová | 18.10.2010

viac

Celocirkevná ofera na SLZ

Na 24. 10. 2010 Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku uznesením č. 90/5-2009 vyhlásilo celocirkevnú oferu na Svetový luteránsky zväz (SLZ).

 

GP ECAV na Slovensku | 12.10.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart