Výsledky voľby dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku

Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku na zasadnutí 24. 8. 2012 vyhlásilo výsledok voľby dozorcu VD na funkčné obdobie 2012 – 2018: Za dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku bol zvolený brat Ing. Ján Brozman.

 

Dušan Cina, vedúci BÚ VD | 27.8.2012

viac

Oznam o konaní Synody ECAV 2012

Predsedníctvo Synody ECAV na Slovensku v zmysle cirkevného zákona č. 15/94 § 2, ods. 1 o rokovacom poriadku v orgánoch organizačných jednotiek ECAV na Slovensku zvolalo tohtoročnú Synodu ECAV na Slovensku na dni 19. – 20. októbra 2012 (piatok, sobota).

 

Katarína Ondrášová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik@ecav.sk | 23.8.2012

viac

K projektu "500 stromov reformácie"

Vážení bratia farári a milé sestry farárky, na základe Vašich častých a opakujúcich sa otázok k projektu „500 stromov reformácie v ECAV na Slovensku“ uvádzame niekoľko informácií k projektu, o ktorom sme Vás už informovali v liste č. 2504/2011.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 21.8.2012

viac

Zmeny do Tranovského kalendára 2013

Prosíme, aby ste najneskôr do 20. 8. 2012 nahlásili do schematizmu ECAV pre Tranovský kalendár na rok 2013 tie zmeny údajov v CZ, ktoré zatiaľ nie sú zachytené v ADRESÁRI na www.ecav.sk. Kontakt: Edita Škodová, media@ecav.sk, 0918 828 011, alebo poštou na adresu GBÚ.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 17.8.2012

viac

Zbierka CPP č. 1-2012

Oznamujeme vám, najnovšia Zbierka cirkevnoprávnych predpisov č. 1/2012 je uložená v rubrike Dokumenty a...

 

Katarína Ondrášová, tajomníčka Synody a GP | 9.8.2012

viac

Voľby dozorcu Východného dištriktu ECAV

Voľby dozorcu VD ECAV na Slovensku na základe uznesenia Dištriktuálneho presbyterstva VD ECAV sa budú konať v nedeľu 5. a 12. augusta 2012. Sčítacia komisia zasadne 24. augusta 2012. V ten istý deň zasadne aj dištriktuálne presbyterstvo, aby vyhlásilo výsledky volieb.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 2.8.2012

viac

Zasielanie príspevkov do ITV elektronicky

Vaše príspevky (multimediálne súbory) môžete poslať priamo na náš ftp-server použitím služby ftp (File Transfer Protocol), ktorá je v súčasnosti zabudovaná v každom počítači (v operačnom systéme):

 

webmaster@ecav.sk | 28.7.2012

viac

Ordinácia novokňazov 2012

Priamy prenos z ordinácie novokňazov, ktorá sa bude konať v sobotu 28. júla 2012 v Ev. a. v. chráme Božom v Michalovciach, bol pre vysielanie Olympijských hier 2012 z Londýna presunutý. Záznam bude odvysielaný pravdepodobne v nedeľu 19. 8. o 14.00 hod. (Dvojka). Zmenu času vysielania včas oznámime.

 

-eš- | 23.7.2012

viac

Pozvanie pre pracovníkov s deťmi na 28. 7.

Srdečne pozývame ordinovaných i neordinovaných pracovníkov s deťmi, vedúcich detských besiedok a všetkých, ktorých zaujíma práca s deťmi v cirkvi, na Otvorenú konferenciu ELSA v sobotu 28. júla od 9.00 až do 18.00 hod. v MMC Ichthys vo Veľkom Slavkove.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre misiu; Bjarne Gertz Olsen, predseda ELSA | 22.7.2012

viac

Vzdelávací kurz pre pracovníkov s mládežou Timotej

Projekt vznikol na základe dohodnutej spolupráce BÚ VD ECAV v Prešove a Biblickej školy v Martine. Ide o dvojročný diaľkový študijný program, ktorého primárnou cieľovou skupinou sú pracovníci s mládežou v CZ ECAV na Slovensku. Prihlášku treba doručiť do 15. augusta 2012.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD, tajomnik@vychodnydistrikt.sk | 9.7.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart