POZVÁNKA NA VŠEOBECNÚ PASTORÁLNU KONFERENCIU 2012

Milí bratia farári, milé sestry farárky, generálny biskup ECAV na Slovensku Vás srdečne pozýva na Všeobecnú pastorálnu konferenciu ECAV na Slovensku, ktorá sa uskutoční 8. októbra 2012 o 9.30 hod. v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náb. výchovu, skoly@ecav.sk | 2.10.2012

viac

Oslavy 150. výročia založenia Slovenského ev. a. v. patronátneho gymnázia v Revúcej

V dňoch 13. – 16. septembra 2012 sa v Revúcej budú konať celocirkevné a celonárodné slávnosti k 150. výročiu založenia Slovenského ev. a. v. patronátneho gymnázia vo Veľkej Revúcej v roku 1862. Slávnostné služby Božie z Revúcej v nedeľu 16. 9. o 10.00 hod. v priamom prenose odvysiela RTVS – Slovenská televízia.

 

Edita Škodová tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 10.9.2012

viac

Posledná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Viliamom Mackom

So smútkom a bolesťou v srdci, ale s nádejou večného života oznamujeme, že po ťažkej chorobe 5. 9. 2012 vo veku 82 rokov odišiel z časnosti do večnosti brat farár Mgr. Viliam Macko, milovaný manžel, otec, starý otec, brat. Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať v sobotu 8. 9. 2012 o 14.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Kalinove-Hrabove. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. Zj 2, 10

 

Smútiaca rodina | 7.9.2012

viac

Pozvánka na Teologickú konferenciu 2012

Bratia farári a sestry farárky, pozývame vás na teologickú konferenciu, ktorá sa uskutoční 12. – 14. septembra 2012 v hoteli Satel v Poprade.

 

Mgr. Štefan Kiss, misia@ecav.sk | 6.9.2012

viac

Diskusná relácia Doslova 4. 9.

RTVS – Slovenská televízia odvysiela v utorok 4. 9. 2012 o 22.00 hod. na Dvojke priamy prenos diskusie na tému odluka cirkví od štátu. Za ECAV na Slovensku sa na diskusii zúčastní generálny dozorca ECAV Pavel Delinga.

 

Edita Škodová tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 2.9.2012

viac

Oznámenie o ofere na Fond vzdelávania

V zmysle uznesenia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku č. GP 15/1-2012 má byť ofera do Fondu vzdelávania 2. 9. 2012 vyhlásená v oznamoch na hlavných službách Božích.

 

Marta Stašiniaková, ekonom@ecav.sk | 2.9.2012

viac

Ponuka pre duchovných ECAV do 15. 9.

Vážené sestry farárky, vážení bratia farári! Výsledkom rokovania ECAV a Ústredia Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR je ministerstvom vytvorené miesto policajného duchovného Ústredia EPS v OS a OZ SR pri Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Senici.

 

Miloš Klátik, generálny biskup | 30.8.2012

viac

Výsledky voľby dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku

Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku na zasadnutí 24. 8. 2012 vyhlásilo výsledok voľby dozorcu VD na funkčné obdobie 2012 – 2018: Za dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku bol zvolený brat Ing. Ján Brozman.

 

Dušan Cina, vedúci BÚ VD | 27.8.2012

viac

Oznam o konaní Synody ECAV 2012

Predsedníctvo Synody ECAV na Slovensku v zmysle cirkevného zákona č. 15/94 § 2, ods. 1 o rokovacom poriadku v orgánoch organizačných jednotiek ECAV na Slovensku zvolalo tohtoročnú Synodu ECAV na Slovensku na dni 19. – 20. októbra 2012 (piatok, sobota).

 

Katarína Ondrášová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik@ecav.sk | 23.8.2012

viac

K projektu "500 stromov reformácie"

Vážení bratia farári a milé sestry farárky, na základe Vašich častých a opakujúcich sa otázok k projektu „500 stromov reformácie v ECAV na Slovensku“ uvádzame niekoľko informácií k projektu, o ktorom sme Vás už informovali v liste č. 2504/2011.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 21.8.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart