< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51>

Oznámenie – Kirchentag Drážďany 2011

S radosťou oznamujeme všetkým prihláseným na Kirchentag do Drážďan 2011, že dňa 24. 5. 2011 nám bolo oznámené od našej partnerskej cirkvi - Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku, že v rámci projektu Hoffnung für Osteuropa podporia našu cirkev príspevkom na úhradu cestových nákladov s celkovou sumou 11.807,- €.

 

Marcela Kmeťová  | 30.5.2011

viac

Deň mieru 22. mája 2011

Oznam od generálneho tajomníka Ekumenickej rady cirkví v Ženeve Dr. Olava Fykseho Tveita

 

O. F. Tveit, ERC, Ženeva | 19.5.2011

viac

Vonkajšie symboly ECAV na Slovensku

Bratia a sestry, dávame Vám do láskavej pozornosti, že k cirkevnému zákonu č. 2/2010 o vonkajších symboloch ECAV sme vydali brožúrku, ktorá obsahuje tieto symboly. Ak zvážite, že vám poslúži ako darček pre presbyterov, katechumenov, konfirmandov či pri rôznych misijných príležitostiach, objednajte si ju v Tranosciu, odbyt@tranoscius.sk (1,90 €).

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 15.4.2011

viac

Verejná zbierka pre Japonsko

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku vyhlasuje finančnú zbierku na pomoc obetiam v Japonsku. V duchu kresťanskej lásky a solidarity obraciame sa na jednotlivcov a cirkevné zbory ECAV o podporu.

 

ED ECAV na Slovensku | 4.4.2011

viac

VŠEOBECNÁ PASTORÁLKA bude 4. 4. 2011

Všeobecná pastorálna konferencia na tému Krst svätý sa uskutoční 4. apríla 2011 o 10.00 hod. v Mestskom divadle vo Zvolene. Prihláste sa do 30. marca 2011.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náb. výchovu | 2.4.2011

viac

Dištriktuálna pastorálna konferencia VD

V dňoch 9. – 11. marca 2011 sa Liptovskom Hrádku a Liptovskom Mikuláši bude konať 6. dištriktuálna pastorálna konferencia VD ECAV. Prihláste sa do 7. marca 2011.

 

Peter Mihoč | 6.3.2011

viac

Podunajská vlna mieru u nás sa práve začína

Pozývame všetky cirkevné zbory ECAV na Slovensku k účasti na podujatí Podunajská vlna mieru – DonauFriedensWelle kedykoľvek v priebehu marca 2011. Ústredné služby Božie sa budú konať 20. marca 2011 o 10.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Komárne.

 

Edita Škodová | 1.3.2011

viac

Výber kandidátov do EPS v OS a OZ SR

Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR sa obrátilo listom na Zbor biskupov ECAV na Slovensku so žiadosťou vybrať jedného duchovného pre potreby Ústredia EPS na funkciu starší kaplán.

 

Personálne oddelenie GBÚ | 1.3.2011

viac

Malá kniha o veľkej téme

Knihu Adama Podżorského Je křest dětí biblický?, ktorá vyšla v Sdružení Martina Luthera v ČR v Českom Tešíne, odporúča brat farár Martin Šefranko.

 

Martin Šefranko | 25.2.2011

viac

Daňové priznanie za rok 2010

Po tieto dni je aktuálna problematika daňových priznaní týkajúcich sa daní z príjmov za rok 2010, a preto prinášame niekoľko užitočných informácií zameraných na otázku, ktorú si CZ v tejto súvislosti kladie, a to či má povinnosť zaregistrovať sa u miestne príslušného správcu dane a či je povinný podať daňové priznanie za rok 2010.

 

Marta Stašiniaková, hlavná ekonómka GBÚ | 22.2.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart