Pozvánka na kantorský kurz 2012

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV v spolupráci s Konzervatóriom v Bratislave vás pozýva na kantorský kurz na tému Kantorská služba organistu, ktorý sa uskutoční v 8. - 11. júla 2012 v Bratislave. Prihlášky posielajte do 28. júna 2012.

 

Eva Kolesárová, predsedníčka VCHaH | 27.6.2012

viac

Posledná rozlúčka s bratom farárom Vladimírom Synakom

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že 6. júna 2012 nás vo veku 83 rokov opustil náš drahý otec, starý otec, krstný otec a brat, evanjelický a. v. farár Vladimír Synak. Rozlúčka s drahým zosnulým bude v nedeľu 10. 6. 2012 o 15.30 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Modre.

 

Smútiaca rodina  | 7.6.2012

viac

Zborník z Teologickej konferencia 2011

Bratia a sestry, práve vyšiel zborník z Teologickej konferencie ECAV na Slovensku a Združenia evanjelických duchovných ECAV na Slovensku, ktorá sa konala v Piešťanoch v októbri 2011 na témy MISIA a CHARIZMATICKÉ HNUTIA.

 

Edita Škodová; media@ecav.sk | 6.6.2012

viac

Ponuka pre duchovných ECAV do 8. 6.

Vážené sestry farárky, vážení bratia farári! V súlade s aktuálnou potrebou zabezpečenia duchovnej služby medzi obvinenými a odsúdenými umiestnenými v Ústave na výkon väzby Banská Bystrica zriadila ministerka spravodlivosti SR personálnym rozkazom č. 5/2011 funkčné miesto väzenský pastor referátu duchovných služieb - kpt. PT 6.

 

Miloš Klátik, generálny biskup  | 4.6.2012

viac

NOC KOSTOLOV 2012

V piatok 1. júna 2012 sa aj na Slovensku uskutoční Noc kostolov 2012. Začne sa o 17.50 hod. zvonením zvonov na kresťanských kostoloch. Celé misijné podujatie potrvá od 18.00 do 24.00 hod.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 24.5.2012

viac

Pozvánka na spomienkovú slávnosť pri 93. výročí smrti gen. M. R. Štefánika

V Košariskách vo štvrtok 3. mája 2012 od 17.00 hod. sa bude konať pietna spomienka pri 93. výročí tragickej smrti gen. Milana Rastislava Štefánika.

 

Zuzana Durcová, zborová farárka, CZ Košariská-Priepastné | 3.5.2012

viac

Kniha k rodinným pobožnostiam

Výbor misie ECAV na Slovensku vydal zbierku rodinných pobožností s názvom Chlieb na cestu. Vznikla ako odpoveď na dlhodobú potrebu obnovy rodinných pobožností, ktorá evanjelickým rodinám bola identicky vlastná.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD ECAV | 22.4.2012

viac

Pamiatke prenasledovaných evanjelických a. v. farárov - Ilava 22. apríla

Pozývame vás na služby Božie pri príležitosti 50. výročia súdnych procesov s evanjelickými a. v. farármi, ktoré sa budú konať v nedeľu 22. 4. 2012 o 11.00 hod. v Ilave na Mierovom námestí (v prípade nepriaznivého počasia v kostole na Farskej ul.).

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 19.4.2012

viac

Nová ponuka vzdelávania pre učiteľov náboženstva

V rámci vzdelávania učiteľov náboženskej výchovy ev. a. v. náboženstva v programe Metodicko-pedagogického centra ponúkame vzdelávanie v akreditovanom programe Náboženstvo/náboženská výchova v šk. vzdelávacom programe 9. – 11. 5. 2012 v Tatranskej Štrbe. Prihlášky do 31. 3. 2012!!!

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náb. výchovu | 29.3.2012

viac

Pohreb brata farára Mgr. Štefana Jakobyho

Bratia a sestry, so smútkom v srdci a s nádejou na vzkriesenie vám oznamujeme, že 22. 3. 2012 usnul v Pánu brat farár v. v. Mgr. Štefan Jakoby z Jasenovej. Pohreb zosnulého brata farára bude v nedeľu 25. marca 2012 o 14.00 hod. v Jasenovej.

 

Edita Škodová tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 24.3.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart