Hoffnung für Osteuropa má nové pravidlá

Ako sme už informovali v správe zo zasadnutia generálneho presbyterstva, ktoré sa konalo 12. 10. 2012 v Prešove, prerozdeľovací výbor Hoffnung für Osteuropa rozhodol o zmene pravidiel a o nových zásadách pri poskytovaní pomoci, ktoré by sa mali začať uplatňovať už od 1. 1. 2013.

 

Dušan Vagaský, riaditel GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 6.11.2012

viac

Oznam o ofere na kostol vo Wittenbergu

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 2. 12. 2011 prijalo uznesenie o celocirkevných oferách na rok 2012. Na 31. október 2012, keď si v našich chrámoch na službách Božích pripomíname Pamiatku reformácie, pripadla odporúčaná ofera na opravu kostola vo Wittenbergu.

 

Marta Stašiniaková, hlavná ekonómka GBÚ, ekonom@ecav.sk | 29.10.2012

viac

Oznam o ofere na Svetový luteránsky zväz

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 2. 12. 2011 prijalo uznesenie o celocirkevných oferách na rok 2012. Nedeľa 28. 10. 2012 bola určená pre povinnú oferu na Svetový luteránsky zväz.

 

Marta Stašiniaková, hlavná ekonómka GBÚ, ekonom@ecav.sk | 25.10.2012

viac

Otváracia konferencia grantov EHP a Nórska

Úrad vlády SR pozýva všetkých záujemcov do hotela Bôrik v Bratislave na konferenciu 6. novembra 2012, ktorej cieľom je predstavenie nových programov v programovom období 2009 - 2014.

 

Úrad vlády SR | 23.10.2012

viac

Zasadá Synoda ECAV na Slovensku 2012

Od piatka 19. 10. 2012 bude v Liptovskom Mikuláši zasadať Synoda ECAV na Slovensku. Synodu zvolalo Predsedníctvo Synody ECAV v zmysle cirkevného zákona č. 15/94 § 2, ods. 1 o rokovacom poriadku v orgánoch organizačných jednotiek ECAV. Rokovanie bude zakončené v sobotu 20. 10. o 16.00 hod. záverečnou pobožnosťou.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 18.10.2012

viac

Pozvánka na uvedenie nového generálneho dozorcu ECAV na Slovensku

ECAV na Slovensku Vás srdečne pozýva na slávnostné uvedenie doc. MUDr. Imricha Lukáča, CSc., do funkcie generálneho dozorcu ECAV na Slovensku, ktoré sa uskutoční 13. októbra 2012 o 10.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Opinej.

 

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku | 8.10.2012

viac

Dohodli sa podmienky ubytovania v Prahe

V nadväznosti na podpis partnerskej zmluvy s ECAV v ČR a dohody o urovnaní vzťahov medzi ECAV na Slovensku a Slovenským evanjelickým a. v. cirkevným zborom (SEAVCZ) pripravil SEAVCZ v Prahe ubytovacie priestory, ktoré môžu bezplatne využívať aj návštevy zo Slovenska.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 2.10.2012

viac

POZVÁNKA NA VŠEOBECNÚ PASTORÁLNU KONFERENCIU 2012

Milí bratia farári, milé sestry farárky, generálny biskup ECAV na Slovensku Vás srdečne pozýva na Všeobecnú pastorálnu konferenciu ECAV na Slovensku, ktorá sa uskutoční 8. októbra 2012 o 9.30 hod. v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náb. výchovu, skoly@ecav.sk | 2.10.2012

viac

Oslavy 150. výročia založenia Slovenského ev. a. v. patronátneho gymnázia v Revúcej

V dňoch 13. – 16. septembra 2012 sa v Revúcej budú konať celocirkevné a celonárodné slávnosti k 150. výročiu založenia Slovenského ev. a. v. patronátneho gymnázia vo Veľkej Revúcej v roku 1862. Slávnostné služby Božie z Revúcej v nedeľu 16. 9. o 10.00 hod. v priamom prenose odvysiela RTVS – Slovenská televízia.

 

Edita Škodová tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 10.9.2012

viac

Posledná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Viliamom Mackom

So smútkom a bolesťou v srdci, ale s nádejou večného života oznamujeme, že po ťažkej chorobe 5. 9. 2012 vo veku 82 rokov odišiel z časnosti do večnosti brat farár Mgr. Viliam Macko, milovaný manžel, otec, starý otec, brat. Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať v sobotu 8. 9. 2012 o 14.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Kalinove-Hrabove. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. Zj 2, 10

 

Smútiaca rodina | 7.9.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart