Dištriktuálny deň VD ECAV 2013

Tohtoročný Dištriktuálny deň Východného dištriktu sa bude konať 28. júla 2013 v Aréne Poprad v Poprade. Témou stretnutia bude otázka „Kto sme“, ktorá pred nás postaví niekoľko dôležitých horizontov duchovného života. Bohoslužobné zhromaždenie sa začne o 9.30 hodine. Všetkých vás srdečne pozývame.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD ECAV | 15.7.2013

viac

Misijné dni VD ECAV 2013

V dňoch 11. − 14. júla 2013 sa v Akadémii ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši uskutoční ďalší ročník podujatia Misijné dni 2013, na ktoré srdečne pozývame všetkých, ktorí si kladú otázky o dôležitosti smerovania ľudského života.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD ECAV | 7.7.2013

viac

Zomrel brat farár ThMgr. Jaroslav Moncoľ

Na Sviatok Cyrila a Metoda 5. júla 2013 usnul v Pánu brat ThMgr. Jaroslav Moncoľ, evanjelický a. v. farár v. v. Pohrebná rozlúčka so zosnulým bratom farárom bude v utorok 9. júla o 14.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Uhorskom.

 

Ivan Mucha, senior Novohradského seniorátu | 6.7.2013

viac

Pozývame vás na Branč a do Brezovej pod Bradlom

Tohtoročné slávnosti na Branči 5. 7. 2013 budú venované predovšetkým 1150. výročiu príchodu vierozvestov Konštantína a Metoda na naše územie. Slávnostné služby Božie sa začnú o 10.00 na hrade Branč. Popoludňajší program sa bude konať od 15.30 hod. v Ev. a. v. kostole v Brezovej pod Bradlom.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditeľ@ecav.sk | 3.7.2013

viac

Pozvánka do Brezovej pod Bradlom 5. júla

Pozývame vás do Ev. a. v. kostola v Brezovej pod Bradlom 5. júla 2013 o 15.30 hod. na slávnostný program duchovného slova a hudby pod názvom „Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo“ pri príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestcov Konštantína a Metoda na naše...

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 3.7.2013

viac

Doplňujúce voľby do výborov a komisií

Generálne presbyterstvo na svojom zasadnutí dňa 24. mája 2013 rozhodlo, že na najbližšom riadnom zasadnutí, ktoré je naplánované na 4. októbra 2013, bude do programu zaradený bod Doplňovacie voľby členov synodálnych a ostatných výborov a komisií.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 1.7.2013

viac

Oznam o konaní Synody ECAV 2013

Tohtoročná Synoda ECAV na Slovensku sa bude konať v dňoch 28. – 29. júna 2013 (piatok, sobota) v priestoroch Strednej priemyselnej školy v Myjave, Ul. SNP 413/8.

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik@ecav.sk  | 23.6.2013

viac

Návrhový lístok uznesenia na Synodu 2013

Vážení synodáli, oznamujeme Vám, že pre urýchlenie procesu spracovania návrhov uznesení synody, môžete svoje návrhy predkladať návrhovej komisii prostredníctvom Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku na návrhovom lístku uznesenia na Synodu 2013. Návrhový lístok...

 

Marta Stašiniaková, hlavná ekonómka GBÚ, ekonom(at)ecav.sk | 15.6.2013

viac

Čestné vyhlásenie kandidáta na funkciu vo voľbách na Synode 2013

Kandidátom na funkciu vo voľbách cirkevných predstaviteľov a funkcionárov ECAV na Slovensku, ktoré sa uskutočnia na Synode 2013, oznamujeme, že pre ich zaradenie do volieb je potrebný osobne podpísaný súhlas s kandidatúrou v čestnom vyhlásení. Formulár čestného vyhlásenia....

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk | 15.6.2013

viac

Pripomienky k FONDU PRE UMENIE

Predsedníctvo ECAV na Slovensku posúdilo návrh koncepcie Fondu pre umenie, ktorý Ministerstva kultúry Slovenskej republiky dalo na verejnú konzultáciu a poslalo na MK SR svoje pripomienky.

 

Marta Stašiniaková, hlavná ekonómka, ekonom@ecav.sk | 9.6.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart