Návrhový lístok uznesenia na Synodu 2013

Vážení synodáli, oznamujeme Vám, že pre urýchlenie procesu spracovania návrhov uznesení synody, môžete svoje návrhy predkladať návrhovej komisii prostredníctvom Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku na návrhovom lístku uznesenia na Synodu 2013. Návrhový lístok...

 

Marta Stašiniaková, hlavná ekonómka GBÚ, ekonom(at)ecav.sk | 15.6.2013

viac

Čestné vyhlásenie kandidáta na funkciu vo voľbách na Synode 2013

Kandidátom na funkciu vo voľbách cirkevných predstaviteľov a funkcionárov ECAV na Slovensku, ktoré sa uskutočnia na Synode 2013, oznamujeme, že pre ich zaradenie do volieb je potrebný osobne podpísaný súhlas s kandidatúrou v čestnom vyhlásení. Formulár čestného vyhlásenia....

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk | 15.6.2013

viac

Pripomienky k FONDU PRE UMENIE

Predsedníctvo ECAV na Slovensku posúdilo návrh koncepcie Fondu pre umenie, ktorý Ministerstva kultúry Slovenskej republiky dalo na verejnú konzultáciu a poslalo na MK SR svoje pripomienky.

 

Marta Stašiniaková, hlavná ekonómka, ekonom@ecav.sk | 9.6.2013

viac

Pozvánka na 8. medzinárodný seminár v rámci Lutherovej dekády

LWF – Centrum vo Wittenbergu poslalo pozvánku na 8. seminár v rámci Lutherovej dekády, ktorý sa uskutoční 2.– 16. novembra 2013 vo Wittenbergu. Téma: Lutherovo chápanie cirkvi

 

Oľga Hederová, tajomníčka pre zahraničie, foreign@ecav.sk | 9.6.2013

viac

Pozvánka na kurz dirigovania

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku pozýva na kurz dirigovania v dňoch 8. − 10. júla 2013 v Bratislave. Prihlášky: do 24. júna. Vložené 15. 5....

 

Katarína Juríková, predsedníčka VCH a H | 9.6.2013

viac

Pozvanie na pracovný aktív na tému VNÚTORNÉ VZŤAHY V ECAV 8. 6.

Ako sme oznámili na našom webe 19. 11. 2012, Predsedníctvo ECAV na Slovensku v snahe vytvoriť priestor v cirkvi na diskusiu a otvorenú výmenu názorov, ktorá by viedla k lepšej bratsko-sesterskej spolupráci medzi jej členmi, predstaviteľmi jednotlivých cirkevnoorganizačných jednotiek, účelových zariadení, škôl a ďalších evanjelických spoločenstiev, organizuje pracovné aktívy postupne na rozličné témy nášho spoločného záujmu.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 1.6.2013

viac

Oznámenie o ofere na diakoniu 19. 5.

Bratia a sestry, nedeľa 19. mája 2013 bola Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku určená na dobrovoľnú oferu na evanjelickú diakoniu.

 

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 15.5.2013

viac

500 stromov reformácie sadíme aj v r. 2013

Vážení bratia farári a milé sestry farárky, na pripomenutie uvádzame niekoľko informácií o projekte „500 stromov reformácie v ECAV na Slovensku“, ktorý je venovaný pripomienke blížiaceho sa 500. výročia Lutherovej reformácie.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditeľ@ecav.sk | 30.4.2013

viac

Oznámenie o ofere na rómsku misiu 5. 5.

Bratia a sestry, prvá nedeľa v máji dňa 5. 5. 2013 bola uznesením Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku č. 86-9/2012 určená na dobrovoľnú oferu na rómsku misiu. Túto oferu dávame do Vašej štedrej pozornosti.

 

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 30.4.2013

viac

Valné zhromaždenie Tranoscia 29. 4.

Predstavenstvo Tranoscia, a. s., pozýva akcionárov na riadne valného zhromaždenie v pondelok 29. apríla 2013 o 9.30 hod. v zasadačke Mestského úradu v Lipt. Mikuláši. 28. apríla o 18.00 hod. sa v Ev. kostole v Lipt. Mikuláši-Vrbici budú konať slávnostné služby Božie k 115. výročiu založenia Tranoscia.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 25.4.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart