Pozývame na aktív na tému ŠKOLSTVO

Stretnutie predstaviteľov ECAV na Slovensku k diskusii na tému ŠKOLSTVO sa uskutoční v sobotu 27. apríla 2013 o 10.00 hod. v zasadačke Mestského úradu, Štúrova ul., v Liptovskom Mikuláši. Pozvánka s programom Prihlasovanie Aktualizovaný prehľad prihlásených

 

Mgr. Daniela Veselá, skoly(at)ecav.sk | 23.4.2013

viac

Nová možnosť ubytovania pre CZ - Párnica

Cirkevný zbor ECAV Párnica ponúka ubytovanie v novopostavenom zborovom dome - zborovom pastoračnom centre. Kapacita ubytovacích priestorov je 32 lôžok. Ďalšie možnosti ubytovania pre CZ nájdete v rubrike ADRESÁR - Rôzne.

 

Marián Grega, farár-konsenior, parnica@ecav.sk | 16.4.2013

viac

Zborník Cyril a Metod − odkaz pre dnešok

Nedávno vyšiel zborník z Teologickej konferencie ECAV na Slovensku a Združenia evanjelických duchovných ECAV na Slovensku, ktorá sa konala v Poprade v septembri 2012 na tému Cyril a Metod − odkaz pre dnešok.

 

Edita Škodová, media(at)ecav.sk | 15.4.2013

viac

Oznámenie o novelizácii Štatútu Generálnej podporovne ECAV na Slovensku

Všetkým cirkevným zborom oznamujeme, že Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na rokovaní v Prešove 5. 4. 2013 schválilo novelizáciu Štatútu Generálnej podporovne ECAV na Slovensku.

 

Marta Stašiniaková, hlavná ekonómka GBÚ, ekonom(at)ecav.sk | 11.4.2013

viac

Všeobecná pastorálna konferencia 2013

Milí bratia farári, milé sestry farárky, generálny biskup ECAV na Slovensku Vás srdečne pozýva na Všeobecnú pastorálnu konferenciu ECAV na Slovensku 22. apríla 2013 o 9.30 hod. v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. Pozvánka Prihlasovanie

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre výchovu a vzdelávanie, skoly@)ecav.sk | 10.4.2013

viac

Zomrel brat farár Mgr. Milan Devečka

Na Veľkonočný pondelok 1. apríla 2013 usnul v Pánu brat emeritný senior a farár Mgr. Milan Devečka vo veku 80 rokov. Pohrebná rozlúčka sa uskutoční v Ev. a. v. kostole v Žiline v sobotu 6. 4. 2013 o 14.00 hod. a pochovaný bude na cintoríne v Čadci u Krkošky.

 

Marián Kaňuch, zborový farár, CZ Žilina | 1.4.2013

viac

Pozvanie na vzdelávanie podnikateľov a budúcich zakladateľov podnikania

Organizácia Initiative e. V. bude aj v roku 2013 uskutočňovať program vzdelávania pre podnikateľov a budúcich zakladateľov spoločností/firiem v strednej a vo východnej Európe.

 

Oľga Hederová, tajomníčka pre zahraničie, foreign@ecav.sk | 28.3.2013

viac

ZBORNÍK CPP V PLATNOM ZNENÍ

Zborník cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku v platnom znení, aktualizovaný k 5. 3. 2013, je určený ako pomôcka na praktické použitie v každodennej práci. Nenahrádza právne záväzné znenie CPP, ktoré sú priebežne publikované v Zbierke CPP. Prípadné chyby v zborníku oznámte zodpovednému redaktorovi (Ján Bunčák, trencin@ecav.sk)....

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 8.3.2013

viac

Oslavy 1150. výročia príchodu vierozvestcov na naše územie na Branči

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku po dohode s Českobratskou cirkvou evanjelickou v ČR a Sliezskou evanjelickou cirkvou a. v. v ČR schválilo usporiadanie spoločných osláv 1150. výročia príchodu vierozvestcov Konštantína a Metoda na naše územie 4. a 5. júla 2013 na hrade Branč.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 27.2.2013

viac

Zloženie orgánov ECAV na Slovensku

Na základe pokynu Predsedníctva ECAV na Slovensku uverejňujeme aktuálny prehľad zloženia jednotlivých orgánov, výborov a komisií ECAV. Tento zoznam budeme pravidelne aktualizovať. Nájdete ho na záložke ADRESÁR v novovytvorenej podzáložke Orgány...

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 27.2.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart