TEOLOGICKÁ KONFERENCIA 2018

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik pozýva ordinovaných bratov a sestry v službe na Teologickú konferenciu 2018 v dňoch 19. - 21. 9. 2018 v Kúpeľoch Nimnica na tému Právo v cirkvi a štáte. Program; Informácie; Ponuka Voľný program počas teologickej konferencie bude vo štvrtok...

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 17.9.2018

viac

Súbeh - kňazská stanica Budimír

Zborové presbyterstvo Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Budimír vypisuje súbeh na obsadenie kňazskej stanice. Prihlášky: najneskôr do 3. októbra 2018.

 

Ján Hruška, senior Košického seniorátu | 4.9.2018

viac

Pohrebná rozlúčka s MUDr. Miroslavom Kusendom

Bratia a sestry, oznamujeme Vám, že 11. 8. 2018 si Pán Boh povolal vo veku 90 rokov dlhoročného zborového dozorcu a poddozorcu CZ ECAV Piešťany MUDr. Miroslava Kusendu. Pohreb bude v piatok 31. 8. 2018 o 14.30 hod. na cintoríne na Bratislavskej ceste v Piešťanoch.

 

Branislav Dolinský, zborový farár, CZ Piešťany | 21.8.2018

viac

Ofera na Svetový luteránsky zväz 19. 8.

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku určilo 12. nedeľu po Svätej Trojici 19. 8. 2018 na povinne vyhlásenú oferu na Svetový luteránsky zväz....

 

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku | 14.8.2018

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou Zuzanou Markovou

Dňa 31. júla 2018 v Pánu usnula vo veku 72 rokov dlhoročná dozorkyňa a kurátorka CZ Piešťany, dcérocirkvi Nová Lehota, Zuzana Marková, rod. Pavlusová. Jej pohreb bude v piatok 3. 8. 2018 o 15.00 hod. na cintoríne v Novej Lehote.

 

Branislav Dolinský, zborový farár, CZ ECAV Piešťany | 2.8.2018

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Danielom Dudášom

So zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že Pán života a smrti si 26. 7. 2018 náhle povolal k sebe svojho verného služobníka, brata evanjelického farára, manžela, otca Mgr. Daniela Dudáša vo veku 63 rokov. Pohrebná rozlúčka s ním bude v nedeľu 29. júla 2018 o 13.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Budimíre.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD ECAV na Slovensku | 27.7.2018

viac

Ešte zmeny do SCHEMATIZMU

Prosíme bratov farárov a sestry farárky, ktorí doteraz neposlali zmeny do Schematizmu, aby tak urobili najneskôr do 31. júla 2018. Zmeny budú zachytené na www.ecav.sk aj v adresári v Tranovskom kalendári na rok 2019.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 26.7.2018

viac

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018

Bratské predsedníctva cirkevných zborov, na základe žiadosti o spoluprácu, ktorú sme dostali z Ministerstva kultúry SR, obraciame sa na Vás s výzvou, aby ste sa aj v roku 2018 v rámci svojich možností zapojili do podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD).

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 9.7.2018

viac

Výberové konanie – EMŠ v Košiciach 2018

CZ ECAV Košice-Terasa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ľky Evanjelickej materskej školy, Muškátová 7, 040 11...

 

Ondrej Kolárovský, zborový farár | 7.7.2018

viac

SCHEMATIZMUS ECAV NA SLOVENSKU 2018 - urgencia

Bratia farári a sestry farárky, ďakujeme všetkým, ktorí poslali overené a doplnené informácie do Schematizmu ECAV 2018, a prosíme ostatných duchovných, aby tak čím skôr urobili. Úradné fotografie v luteráku (portrét) posielajte na adresu media@ecav.sk. Vopred ďakujeme!

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 22.5.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart