Materiály k adventu a Vianociam 2016

Bratia farári a sestry farárky, materiály k adventu a Vianociam 2016, ktoré ste dostali v hromadnej pošte. K dispozícii na stiahnutie sú konkrétne v rubrike "OZNAMY a PRÍHOVORY" >> Misijné materiály >> Advent a Vianoce

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia(at)cav.sk | 28.11.2016

viac

Zbierka CPP č. 4 – 2016 z 18. 11. 2016

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 24.11.2016

viac

TESCO opäť robí potravinovú zbierku

Potravinová zbierka pre ľudí v núdzi sa uskutoční vo vybraných predajniach TESCO od 24. do 26. novembra 2016. Bratia a sestry, prosíme Vás, aby ste sa podľa svojich možností zapojili do tejto charitatívnej zbierky.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 23.11.2016

viac

Ofera na Generálnu podporoveň 27.11.2016

Bratia a sestry, na 1. adventnú nedeľu 27. 11. 2016 bola vyhlásená povinná ofera do Generálnej podporovne ECAV na Slovensku. Prosíme o Vašu štedrosť....

 

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku | 21.11.2016

viac

Ev. penzión Lutherov dom v Part. Ľupči

Vnútromisijné zariadenie CZ ECAV Partizánska Ľupča ponúka reprezentačné priestory na školenia, semináre, menšie konferencie pre cirkevné zbory ECAV na Slovensku.

 

Predsedníctvo CZ ECAV Partizánska Ľupča | 19.11.2016

viac

K problémom s holubmi

Dávame cirkevným zborom do pozornosti ponuku (príloha 1), ktorú sme dostali, ohľadom odchytu premnožených holubov do živolovných pascí. Viac v prílohe...

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 17.11.2016

viac

Pozývame vás do Brezna 20. 11. 2016

Bratia a sestry, v nedeľu 20. novembra 2016 o 10.00 hod. sa v Ev. a. v. chráme Božom v Brezne uskutočnia celocirkevné spomienkové služby Božie pri príležitosti 210. výročia narodenia a 150. výročia úmrtia evanjelického farára a superintendenta Karola Kuzmányho, významného slovenského spisovateľa a novinára, prvého podpredsedu Matice slovenskej.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 16.11.2016

viac

Evanjelické služby Božie z Brezna 20. 11.

V nedeľu 20. 11. 2016 o 10.00 hod. RTVS − Slovenská televízia na Dvojke odvysiela priamy prenos zo služieb Božích z Ev. a. v. chrámu Božieho v Brezne. Kázať bude generálny biskup Miloš Klátik. Spievať sa budú piesne z ES č. 477, 264, 696, 275, A 66 a 263.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 16.11.2016

viac

Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd 20. 11.

Bratia a sestry, v nedeľu 20. novembra 2016 Vás pozývame, aby ste sa i Vy zapojili do modlitieb v rámci Svetového dňa pamiatky obetí dopravných nehôd. Viac informácií.

 

Milan Petrula, riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby na Ministerstve vnútra SR | 15.11.2016

viac

Pozvánka na kázňové prípravky ZD ECAV na Slovensku 25. 11.2016

Biskup ZD ECAV srdečne pozýva všetkých duchovných ECAV na Slovensku, ktorí slúžia v cirkevných zboroch a cirkevných školách na území Západného dištriktu, ako aj duchovných na dôchodku na kázňové prípravky k adventu a Vianociam v piatok 25. 11. 2016 na Biskupskom úrade ZD vo Zvolene. Prihláste sa do 18. 11. 2016. Pozvánka Vložené 4. 11....

 

Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku | 10.11.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart