Dve percentá z dane za rok 2013

Bratia a sestry, aj v tomto roku môžete využiť možnosť sami rozhodnúť o použití 1,5 – 2 – 3 % z daní, ktoré ste už odviedli štátu formou zrážok zo mzdy alebo z platu v roku 2013. Prinášame zoznam neziskových občianskych združení a nadácií pri našich COJ. Ak chcete doplniť do uvedeného zoznamu OZ alebo nadáciu pri Vašej COJ, napíšte nám na adresu media@ecav.sk tieto údaje:

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 14.2.2014

viac

Kázňové prípravky ZD ECAV 28. 2.

Biskup ZD ECAV na Slovensku srdečne pozýva duchovných ECAV na Slovensku, ktorí slúžia v cirkevných zboroch a cirkevných školách na území Západného dištriktu, ako aj duchovných na dôchodku na kázňové prípravky v piatok 28. februára 2014 na Biskupskom úrade ZD ECAV vo Zvolene. Prihláste sa do 15. 2. 2014. Pozvánka Vložené 1....

 

Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku, biskup(at)zdecav.sk | 12.2.2014

viac

Duchovná služba v EPS OS a OZ SR

Vážené sestry farárky, vážení bratia farári! V súlade s aktuálnou potrebou zabezpečenia duchovnej služby v Ekumenickej pastoračnej službe v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR na pozície vojenský, policajný a hasičský duchovný, sa Zbor biskupov ECAV na Slovensku uzniesol, že v prípade záujmu sa bratia farári a sestry farárky môžu uchádzať o spomenuté pozície.

 

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku | 7.2.2014

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Jánom Sotákom

Bratia a sestry v Kristovi, so smútkom v srdci Vám oznamujeme, že Pán života a smrti si povolal k sebe svojho verného služobníka, brata farára v. v. Mgr. Jána Sotáka. Pohrebná rozlúčka s ním bude v utorok 28. 1. 2014 o 13.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Hrochoti.

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 27.1.2014

viac

Uznesenie GP zo 6. 12. 2013

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 6. 12. 2013 prijalo nasledujúce uznesenie:

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik@ecav.sk | 23.1.2014

viac

Povinnosti cirkevných zborov - prevádzkovateľov informačných systémov s osobnými údajmi

Dňom 1. 7. 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 122/2013 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon sa vzťahuje i na cirkevné zbory ECAV na Slovensku. Povinnosti CZ Vložené 18. 12....

 

Marta Stašiniaková, hlavná ekonómka, ekonom(at)ecav.sk | 8.1.2014

viac

Pozvánka na EBF UK 29. 1.

Pozývame vás na verejné zasadnutie Vedeckej rady Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave 29. januára 2014 o 10.00 hod. v aule EBF UK na Bartókovej 8, kde prednesie habilitačnú prednášku PhDr. Miloš Klátik, PhD. (Katedra systematickej teológie).

 

Mgr. Ľubomír Batka, PhD., dekan EBF UK, predseda VR EBF UK | 7.1.2014

viac

Celocirkevné ofery na rok 2014

Oznámenie o celocirkevných oferách schválených Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku na rok 2014....

 

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 16.12.2013

viac

Chlieb na cestu II

Po vydaní prvej zbierky rodinných pobožností, ktorá si v evanjelických rodinách našla svoje miesto, sa VMV ECAV rozhodol pre vydanie ďalšej zbierky. Z kázňových príspevkov kňazov ECAV na Slovensku ju zostavili Peter Mihoč a Štefan Kiss.

 

Vnútromisijný výbor ECAV na Slovensku | 13.12.2013

viac

ZAMYSLENIA NA KAŽDÝ DEŇ v cirkevnom roku 2013 – 2014

Milí bratia a milé sestry, od 1. adventnej nedele vám na www.ecav.sk v rubrike ZAMYSLENIA NA KAŽDÝ DEŇ budeme ponúkať duchovné úvahy našich bratov farárov a sestier farárok nad Božím slovom. Budeme ich uverejňovať postupne ku každej nedeli cirkevného roka a k nej patriacim dňom týždňa. Veríme, že sa tieto zamyslenia stanú Vaším duchovným sprievodcom počas celého cirkevného roka 2013 – 2014.

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 13.12.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart