Možnosť ubytovania v Párnici

CZ ECAV Párnica oznamuje, že je ešte možnosť ubytovania v termíne 1. - 6. marec 2014 v zborovom zariadení s kapacitou 32 lôžok. Posledné voľné termíny počas letných prázdnin: 28. jún - 6. júl; 17. - 20. júl; 23. - 27. august 2014.

 

Marián Grega, zborový farár, CZ ECAV Párnica | 26.2.2014

viac

Materiály k pôstu a Veľkej noci 2014

Bratia farári a sestry farárky, tu si môžete stiahnuť materiály k pôstnemu obdobiu a Veľkej noci, ktoré sme Vám poslali v hromadnej pošte: 1. Témy k stredtýždňovým pôstnym večerným službám Božím 2. Pôstny modlitebný týždeň 3. Veľkonočná scénka - Vzácny hosť 4.

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia(at)ecav.sk | 23.2.2014

viac

Svetový deň modlitieb 2014

Bratia a sestry, aj tohto roku sa bude konať Svetový deň modlitieb žien, a to v piatok 7. marca 2014. Všetky materiály si môžete stiahnuť na https://sites.google.com/site/sdmslovensko/home/sdm-2014-egypt .

 

Kvetuša Halačiová, poverená za ECAV | 23.2.2014

viac

Rekreačné strediská a zborové domy s možnosťou ubytovania 2014

Na váš podnet upozorňujeme na informácie o možnostiach ubytovania v cirkevných zboroch a účelových zariadeniach ECAV, ktoré nájdete na našej webovej stránke.

 

media(at)ecav.sk | 23.2.2014

viac

Zomrel brat Martin Mikuš

S hlbokým zármutkom, ale v nádeji vzkriesenia a večného života oznamujeme, že Pán života a smrti odvolal z tejto časnosti brata Martina Mikuša. Pohrebná rozlúčka s ním bude v Ev. a. v. kostole v Trenčíne v pondelok 24. februára 2014 o 13.00 hod. a pochovaný bude na Ev. cintoríne na Hornom Šianci.

 

Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku  | 21.2.2014

viac

Zomrel brat farár Mgr. Daniel Baláž

V hlbokom zármutku, ale v istote viery vo vzkrieseného nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista oznamujeme, že Pán života a smrti odvolal z tejto časnosti brata Mgr. Daniela Baláža, zborového farára v Cirkevnom zbore ECAV Svätý Kríž - Lazisko. V nádeji vzkriesenia a večného života sa s ním rozlúčime v utorok 18. februára 2014 o 13.00 hod. v Evanjelickom artikulárnom chráme Božom vo Svätom Kríži - Lazisku.

 

Katarína Hudáková, seniorka Liptovsko-oravského seniorátu | 15.2.2014

viac

Súbeh na zborového farára

Presbyterstvo CZ ECAV Pozdišovce vypisuje SÚBEH na obsadenie miesta ZBOROVÉHO FARÁRA. Prihlášky posielajte do 17. 3. 2014.

 

Ján Velebír, senior ŠZS, szs@ecav.sk | 14.2.2014

viac

Dve percentá z dane za rok 2013

Bratia a sestry, aj v tomto roku môžete využiť možnosť sami rozhodnúť o použití 1,5 – 2 – 3 % z daní, ktoré ste už odviedli štátu formou zrážok zo mzdy alebo z platu v roku 2013. Prinášame zoznam neziskových občianskych združení a nadácií pri našich COJ. Ak chcete doplniť do uvedeného zoznamu OZ alebo nadáciu pri Vašej COJ, napíšte nám na adresu media@ecav.sk tieto údaje:

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 14.2.2014

viac

Kázňové prípravky ZD ECAV 28. 2.

Biskup ZD ECAV na Slovensku srdečne pozýva duchovných ECAV na Slovensku, ktorí slúžia v cirkevných zboroch a cirkevných školách na území Západného dištriktu, ako aj duchovných na dôchodku na kázňové prípravky v piatok 28. februára 2014 na Biskupskom úrade ZD ECAV vo Zvolene. Prihláste sa do 15. 2. 2014. Pozvánka Vložené 1....

 

Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku, biskup(at)zdecav.sk | 12.2.2014

viac

Duchovná služba v EPS OS a OZ SR

Vážené sestry farárky, vážení bratia farári! V súlade s aktuálnou potrebou zabezpečenia duchovnej služby v Ekumenickej pastoračnej službe v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR na pozície vojenský, policajný a hasičský duchovný, sa Zbor biskupov ECAV na Slovensku uzniesol, že v prípade záujmu sa bratia farári a sestry farárky môžu uchádzať o spomenuté pozície.

 

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku | 7.2.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart