DIŠTRIKTUÁLNY DEŇ VD 2014

Tohtoročný Dištriktuálny deň Východného dištriktu 2014 sa bude konať 27. júla 2014 v Športovej hale Podháj v Martine. Téma stretnutia sa bude dotýkať podstaty pravej služby Bohu, ktorá má moc pretvárať svet. Popoludnie sa bude niesť v hudobnom duchu v spoločnosti spevokolu Happy Day z Albrechtíc. Srdečne pozývame.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD, tajomnik@vychodnydistrikt.sk | 8.4.2014

viac

MISIJNÉ DNI VD 2014

V Akadémii ozbrojených síl M. R. Štefánika v Lipt. Mikuláši sa 17. - 20. júla 2014 uskutoční ďalší ročník podujatia Misijné dni VD ECAV. Viac informácií o programe a možnosti prihlasovania nájdete na stránke www.vychodnydistrikt.sk/dni.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD, tajomnik@vychodnydistrikt.sk | 8.4.2014

viac

Pozvánka na habilitačnú prednášku 24. 4.

Pozývame vás na verejné zasadnutie Vedeckej rady EBF UK v Bratislave 24. apríla 2014 o 10.00 hod. v aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK, Bartókova 8, Bratislava, na ktorom prednesie habilitačnú prednášku Mgr. Ľubomír Batka, PhD. (Katedra systematickej teológie EBF UK).

 

ThDr. Dávid Benka, PhD., prodekan pre ved. činnosť, zahr. styky a rozvoj fakulty  | 4.4.2014

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou Annou Gábrišovou

Bratia a sestry, oznamujeme Vám, že posledná rozlúčka so sestrou Annou Gábrišovou, vdovou po bratovi seniorovi prof. Karolovi Gábrišovi, ktorá zomrela 29. 3. 2014 vo veku 92 rokov, bude v piatok 4. 4. 2014 o 13.00 hod. v Slávičom údolí v Bratislave.

 

Alena Kováčiková, ev. farárka, CZ ECAV Bratislava-Rača | 2.4.2014

viac

Ofera na IV. ECD v nedeľu 6. 4. 2014

Bratia a sestry, na základe uznesenia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku bola 5. pôstna nedeľa 6. apríla 2014 určená na dobrovoľnú oferu na IV. evanjelické cirkevné dni v Spišskej Novej Vsi....

 

Generálny biskupský úrad | 31.3.2014

viac

Pozvánka na habilitačnú prednášku 11. 4.

Pozývame vás na verejné zasadnutie Vedeckej rady Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave 11. apríla 2014 o 8.30 hod. v aule EBF UK na Bartókovej 8, kde prednesie habilitačnú prednášku PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD. (Inštitút kontextuálnej teológie EBF UK).

 

Mgr. Ľubomír Batka, PhD., dekan EBF UK, predseda VR EBF UK | 25.3.2014

viac

Oznámenie o prijímacom konaní na EBF UK

Dekanát Evanjelickej bohosloveckej fakulty v Bratislave oznamuje, že sa uskutoční prijímacie konanie pre záujemcov o štúdium na EBF UK v akademickom roku 2014/2015. Prihlášky treba doručiť do 31. marca 2014.

 

Ľubomír Batka, dekan EBF UK | 19.3.2014

viac

Možnosť ubytovania v Párnici

CZ ECAV Párnica oznamuje, že je ešte možnosť ubytovania v termíne 1. - 6. marec 2014 v zborovom zariadení s kapacitou 32 lôžok. Posledné voľné termíny počas letných prázdnin: 28. jún - 6. júl; 17. - 20. júl; 23. - 27. august 2014.

 

Marián Grega, zborový farár, CZ ECAV Párnica | 26.2.2014

viac

Materiály k pôstu a Veľkej noci 2014

Bratia farári a sestry farárky, tu si môžete stiahnuť materiály k pôstnemu obdobiu a Veľkej noci, ktoré sme Vám poslali v hromadnej pošte: 1. Témy k stredtýždňovým pôstnym večerným službám Božím 2. Pôstny modlitebný týždeň 3. Veľkonočná scénka - Vzácny hosť 4.

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia(at)ecav.sk | 23.2.2014

viac

Svetový deň modlitieb 2014

Bratia a sestry, aj tohto roku sa bude konať Svetový deň modlitieb žien, a to v piatok 7. marca 2014. Všetky materiály si môžete stiahnuť na https://sites.google.com/site/sdmslovensko/home/sdm-2014-egypt .

 

Kvetuša Halačiová, poverená za ECAV | 23.2.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart