< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51>

Misijné materiály - advent a Vianoce 2012

Bratia a sestry, tu si môžete stiahnuť materiály, ktoré sme Vám poslali v hromadnej pošte do cirkevných zborov.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 5.12.2012

viac

Posledná rozlúčka so sestrou Júliou Koštialovou

V pondelok 3. 12. 2012 si náš Pán povolal k sebe do večnosti Júliu Koštialovú, rod. Mravcová (31. 3. 1922 - 3. 12. 2012), vdovu po dištriktuálnom biskupovi Rudolfovi Koštialovi. Pohrebná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 6. 12. 2012 o 13.00 hod. v dome smútku na Mestskom cintoríne Zlatý potok vo Zvolene.

 

Jaroslav Mlynár, zborový farár, CZ Galanta | 4.12.2012

viac

Oznámenie o ofere do Podporného fondu Generálnej podporovne 2. 12.

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 2. 12. 2011 prijalo uznesenie o celocirkevných oferách na rok 2012. Prvá adventná nedeľa 2. 12. 2012 bola určená na povinnú oferu do Podporného fondu Generálnej podporovne.

 

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 27.11.2012

viac

Pozvanie na pracovné aktívy

Predsedníctvo ECAV na Slovensku v snahe vytvoriť priestor v cirkvi na diskusiu a otvorenú výmenu názorov, ktorá by viedla k lepšej bratsko-sesterskej spolupráci medzi jej členmi, predstaviteľmi jednotlivých cirkevnoorganizačných jednotiek, jej účelových zariadení, škôl a ďalších evanjelických spoločenstiev, plánuje v budúcom roku zorganizovať sériu niekoľkých pracovných aktívov postupne na rozličné témy nášho spoločného záujmu.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 19.11.2012

viac

Pozvánka na pastorálnu konferenciu a kázňové prípravky VD ECAV 2012

Biskupský úrad VD ECAV vás pozýva na 9. dištriktuálnu pastorálnu konferenciu 23. 11. 2012 v CZ ECAV Spišská Belá na tému Úskalia farárskej služby a pastorálna starostlivosť cirkvi o duchovných, ako aj na kázňové prípravky 21. - 22. 11. 2012 v Janoškovom dome. Viac

 

Biskupský úrad VD ECAV na Slovensku | 16.11.2012

viac

Pozvánka na kázňové prípravky ZD ECAV

Biskup ZD ECAV pozýva duchovných ECAV na Slovensku, ktorí slúžia v cirkevných zboroch a cirkevných školách na území Západného dištriktu, ako aj duchovných na dôchodku na kázňové prípravky ZD ECAV na Slovensku 23. novembra (piatok) 2012 v Klenovci (Klenovčok 57). Prihláste sa do 19. 11.

 

Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku | 16.11.2012

viac

Oznámenie o ofere pre teológov

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 2. 12. 2011 prijalo uznesenie o celocirkevných oferách na rok 2012. Nedeľa 18. 11. bola určená pre povinnú oferu pre...

 

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 14.11.2012

viac

Oznámenie Predsedníctva ECAV z 5. 11.

Predsedníctvo ECAV na Slovensku v snahe vytvoriť priestor v cirkvi na diskusiu a otvorenú výmenu názorov, ktorá by viedla k lepšej bratsko-sesterskej spolupráci medzi jej členmi, predstaviteľmi jednotlivých cirkevnoorganizačných jednotiek, jej účelových zariadení, škôl a ďalších evanjelických spoločenstiev, plánuje v budúcom roku zorganizovať sériu niekoľkých pracovných aktívov postupne na rozličné témy nášho spoločného záujmu.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 14.11.2012

viac

Hoffnung für Osteuropa má nové pravidlá

Ako sme už informovali v správe zo zasadnutia generálneho presbyterstva, ktoré sa konalo 12. 10. 2012 v Prešove, prerozdeľovací výbor Hoffnung für Osteuropa rozhodol o zmene pravidiel a o nových zásadách pri poskytovaní pomoci, ktoré by sa mali začať uplatňovať už od 1. 1. 2013.

 

Dušan Vagaský, riaditel GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 6.11.2012

viac

Oznam o ofere na kostol vo Wittenbergu

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 2. 12. 2011 prijalo uznesenie o celocirkevných oferách na rok 2012. Na 31. október 2012, keď si v našich chrámoch na službách Božích pripomíname Pamiatku reformácie, pripadla odporúčaná ofera na opravu kostola vo Wittenbergu.

 

Marta Stašiniaková, hlavná ekonómka GBÚ, ekonom@ecav.sk | 29.10.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart