Pozvánka na DPK a kázňové prípravky VD

Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV srdečne pozýva všetkých ordinovaných duchovných na 11. dištriktuálnu pastorálnu konferenciu VD ECAV a kázňové prípravky 20. – 22. 11. 2013 v Janoškovom dome v Lipt. Hrádku a Kúpeľoch Nový Smokovec. Uzávierka prihlášok: 15. 11. 2013.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD | 14.11.2013

viac

Oznámenie o ofere pre teológov 2013

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku 7. 12. 2012 prijalo uznesenie o celocirkevných oferách na rok 2013. Nedeľa 17. 11. 2013 bola určená na povinnú oferu pre...

 

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 14.11.2013

viac

DPK a kázňové prípravky ZD 22. 11.

Biskup ZD ECAV na Slovensku Milan Krivda srdečne pozýva všetkých duchovných, ktorí slúžia v cirkevných zboroch a cirkevných školách na území Západného dištriktu, ako aj duchovných na dôchodku na dištriktuálnu pastorálnu konferenciu a kázňové prípravky na advent a Vianoce v piatok 22. 11. 2013. Pozvánka

 

Martina Krivdová, tajomníčka vnútornej misie, vmv(at)zdecav.sk | 14.11.2013

viac

Vyhlásenie výsledkov volieb biskupa VD

Dištriktuálne presbyterstvo na zasadnutí 8. 11. 2013 vyhlásilo na základe zápisu sčítacej komisie výsledky volieb na funkciu biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku na nové funkčné obdobie 2014 - 2020.

 

www.vychodnydistrikt.sk | 8.11.2013

viac

Pozývame na aktív na tému MISIA 16. 11.

Stretnutie predstaviteľov ECAV na Slovensku k diskusii na tému Misia sa uskutoční v sobotu 16. 11. 2013 o 10.00 hod. v Cirkevnom centre voľného času v Myjave - Brestovec - U Svítkov.

 

Mgr. Štefan Kiss, misia(at)ecav.sk  | 5.11.2013

viac

Oznámenie o ofere na kostol vo Wittenbergu

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku uznesením č. 86-9/2012 určilo deň Pamiatky reformácie 31. 10. 2013 na dobrovoľnú oferu určenú na prípravu osláv 500. výročia reformácie.

 

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 27.10.2013

viac

Volebné programy a životopisy kandidátov na biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku

Na kandidačnej porade 1. 10. 2013 predsedníctva seniorátov Východného dištriktu ECAV na Slovensku zostavili kandidátku na voľby biskupa VD ECAV na Slovensku v abecednom poradí: Mgr. Koč Ondrej a Mgr. Sabol Slavomír. Na zoznámenie s kandidátmi prinášame ich životopisy a volebné programy.Vložené 11. 10. 2013...

 

www.vychodnydistrikt.sk, 10. 10. 2013 | 22.10.2013

viac

Oznámenie o ofere na Svetový luteránsky zväz

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku uznesením č. 86-9/2012 určilo 22. nedeľu po Sv. Trojici 27. 10. 2013 na povinnú oferu na Svetový luteránsky...

 

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 21.10.2013

viac

Výročné správy BŠ Martin a MoS za rok 2012

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 4. 10. 2013 prijalo uznesenia č. 47-5/2013 a č. 48-5/2013, ktorými ukladá zverejniť Výročnú správu Biblickej školy Martin a Výročnú správu Modlitebného spoločenstva za rok 2012 na stránke www.ecav.sk....

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk | 15.10.2013

viac

Nová zbierka CPP čiastka 5-2013

Zbierka CPP čiastka 5-2013 Nájdete ju v rubrike Oznamy a príhovory, podrubrike Dokumenty a tlačivá v sekcii B. Cirkevnoprávne predpisy ...

 

Oľga Duchová, tajomník synody a GP | 9.10.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart