DOBROVOĽNÁ OFERA NA SRBSKO - vyhlásenie

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku vyhlasujú dobrovoľnú oferu na pomoc občanom Srbska, najmä slovenským krajanom a evanjelickým cirkevným zborom postihnutých ničivými povodňami.

 

ECAV na Slovensku a ED ECAV na Slovensku | 26.5.2014

viac

Pozvánka na 5. medzinárodné Bugenhágenovo sympózium

Teologické centrum v Braunschweigu vás srdečne pozýva na 5. medzinárodné Bugenhágenovo sympózium, ktoré sa bude konať v dňoch 25. – 27. 9. 2014 v Braunschweigu. Prihlášky: do 27. 5. 2014.

 

Samuel Miško, tajomník pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 20.5.2014

viac

Vzdelávací program v oblasti komunikácie

Biskup ZD ECAV pozýva duchovných aj laikov zo ZD na vzdelávací program z oblasti komunikácie a vedenia pastorálneho rozhovoru „Solidarita kresťana motiváciou pre spoločnosť“pod vedením odborných lektorov – psychológov. Viac o programe a prihláška (Vložené 30. 4.)...

 

media(at)ecav.sk | 18.5.2014

viac

Zrušenie výberového konania

Presbyterstvo Rimavského seniorátu ECAV na Slovensku ZRUŠUJE vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta riaditeľ/ky Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote s termínom podania prihlášky do 26. mája 2014.

 

Presbyterstvo RIS ECAV na Slovensku | 13.5.2014

viac

POZVÁNKA NA VŠEOBECNÚ PASTORÁLNU KONFERENCIU 2014

Milí bratia farári, milé sestry farárky, generálny biskup ECAV na Slovensku Vás srdečne pozýva na Všeobecnú pastorálnu konferenciu ECAV na Slovensku v pondelok 26. mája 2014 o 9.30 hod. v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. Úvodnou pobožnosťou poslúži Jerzy Samiec, biskup ECAV v Poľsku. Prihláste sa do 20. 5.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 12.5.2014

viac

Webová stránka Slovenskej ev. jednoty

Pred niekoľkými dňami bola spustená internetová stránka www.sej.sk občianskeho združenia Slovenská evanjelická jednota (SEJ). Došlo tak k naplneniu jedného z uznesení Valného zhromaždenia SEJ 26. 10. 2013 v Bratislave.

 

Ing. Viktor Čop, člen Predsedníctva a podpredseda SEJ, o. z. | 10.5.2014

viac

Ofera na misiu v nedeľu 4. 5. 2014

Bratia a sestry, na základe uznesenia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku bola 2. nedeľa po Veľkej noci 4. mája 2014 určená na dobrovoľnú oferu na misiu na Ukrajine....

 

Výbor misie ECAV na Slovensku | 7.5.2014

viac

Číslo účtu pre celocirkevné ofery 2014

Oznamujeme cirkevným zborom ECAV na Slovensku, že počnúc dňom 1. 2. 2014 boli v bankách zavedené nové systémové zmeny SEPA, v ktorých sa údaje k účtom uvádzajú v novom formáte XML súboru podľa normy ISO 20022. Preto si dovoľujeme touto cestou oznámiť číslo účtu GBÚ, na ktorý zasielajte vyzbierané sumy celocirkevných ofier v roku 2014. Číslo účtu: SK55 0200 0000 0013 6875 6257 BIC: SUBASKBX Variabilný symbol: podľa druhu ofery...

 

Lýdia Veselá, odborná ekonómka GBÚ ECAV na Slovensku  | 5.5.2014

viac

Ofera na misiu – zmena var. symbolu

Bratia a sestry, prosíme Vás, aby ste pri posielaní výťažku z dobrovoľnej ofery na misiu zo 4. mája 2014 uvádzali nie variabilný symbol uvedený v oznámení o ofere, ale variabilný symbol 663040, ktorý bol uvedený v zozname ofier schválených na rok 2014. Ďakujeme!

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 5.5.2014

viac

Pracovná príležitosť v Ústredí Ev. diakonie

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku hľadá asistentku riaditeľa ED a koordinátora mládežníckeho centra. Žiadosti pošlite do 15. mája 2014....

 

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku | 26.4.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart