Webová stránka ZD - www.zdecav.sk

Bratia a sestry, odporúčame Vám do pozornosti novú webovú stránku Západného dištriktu ECAV na Slovensku www.zdecav.sk...

 

Martina Krivdová, tajomníčka VM, ZD ECAV na Slovensku, vmv@zdecav.sk | 27.11.2014

viac

Materiály k adventu a Vianociam 2014

Bratia farári a sestry farárky, tu si môžete stiahnuť materiály, ktoré sme Vám poslali v hromadnej pošte do cirkevných zborov: Návrh tém k adventným stredtýždňovým večierňam Adventný modlitebný týždeň 2014 Domáce služby Božie pri štedrovečernom stole 2014

 

Štefan Kiss, tajomník pre misiu a vzdelávanie, misia(at)ecav.sk | 25.11.2014

viac

Oznam pre prispievateľov do Podporného cirkevného fondu

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku svojím uznesením 84-6/2014 schválilo novelizáciu Štatútu Podporného cirkevného fondu (PCF). Táto novelizácia, ako aj úplné znenie PCF vyšlo v Zb. CPP 4/2014.

 

Dušan Vagaský, predseda správnej rady PCF | 25.11.2014

viac

Prípravky ZD k adventu a Vianociam 2014

Biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku srdečne pozýva všetkých duchovných ECAV na Slovensku, ktorí slúžia v cirkevných zboroch a cirkevných školách na území Západného dištriktu, ako aj duchovných na dôchodku na kázňové prípravky k adventu a Vianociam, ktoré sa uskutočnia v piatok 21. 11. 2014 vo Zvolene. Prihláste sa do 12. 11. 2014.

 

Martina Krivdová, tajomníčka VM, ZD ECAV na Slovensku, vm@zdecav.sk | 11.11.2014

viac

Ofera pre teológov 16. 11. 2014

GP ECAV na Slovensku uznesením č. 736-6/2013 o celocirkevných oferách na rok 2014 určilo nedeľu 16. novembra 2014 na povinne vyhlásenú oferu pre teológov. ...

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 9.11.2014

viac

Poďakovanie z Budapešti za oferu

Slovenský evanjelický cirkevný zbor a. v. v Budapešti srdečne ďakuje všetkým bratom a sestrám vo viere, ktorí prispeli do mimoriadnej dobrovoľnej ofery na pomoc ich cirkevnému zboru, ktorá bola vyhlásená Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku na sviatok Svätej Trojice 15. júna 2014.

 

Hilda Fabulyová-Gulácsiová, Budapešť | 29.10.2014

viac

Vyhodnotenie dobrovoľnej ofery na Srbsko

Predsedníctvo ECAV na Slovensku a ED ECAV na Slovensku ďakujú všetkým darcom, ktorí prispeli na dobrovoľnú oferu na zmiernenie škôd spôsobených záplavami v Srbsku.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku a ED ECAV na Slovensku  | 17.9.2014

viac

Pozývame na pracovný aktív na tému MÉDIÁ V ECAV NA SLOVENSKU 13. 9.

Bratia a sestry, Predsedníctvo ECAV na Slovensku Vás pozýva na pracovný aktív na tému Médiá v ECAV na Slovensku, ktorý sa uskutoční v sobotu 13. septembra 2014 od 10.00 do 13.00 hod. v Liptovskom Mikuláši v zborovom dome CZ ECAV L. Mikuláš, Tranovského 4.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 7.9.2014

viac

TEOLOGICKÁ KONFERENCIA 2014 v Žiline

Bratia a sestry, pozývame Vás na Teologickú konferenciu 2014, ktorá sa bude konať 10. − 12. septembra 2014 v hoteli Holliday in v Žiline. Prihlásiť sa môžete do 1. septembra 2014. PROGRAM Prihlasovaci formulár Vložené 15. 7....

 

Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 5.9.2014

viac

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2014

Bratské predsedníctva cirkevných zborov, na základe žiadosti o spoluprácu, ktorú sme dostali z Ministerstva kultúry SR, obraciame sa na Vás s výzvou, aby ste sa vo svojich cirkevných zboroch aj v tomto roku zapojili do Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD), ktoré sa budú konať v septembri 2014.

 

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 25.8.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart