Webová stránka Slovenskej ev. jednoty

Pred niekoľkými dňami bola spustená internetová stránka www.sej.sk občianskeho združenia Slovenská evanjelická jednota (SEJ). Došlo tak k naplneniu jedného z uznesení Valného zhromaždenia SEJ 26. 10. 2013 v Bratislave.

 

Ing. Viktor Čop, člen Predsedníctva a podpredseda SEJ, o. z. | 10.5.2014

viac

Ofera na misiu v nedeľu 4. 5. 2014

Bratia a sestry, na základe uznesenia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku bola 2. nedeľa po Veľkej noci 4. mája 2014 určená na dobrovoľnú oferu na misiu na Ukrajine....

 

Výbor misie ECAV na Slovensku | 7.5.2014

viac

Číslo účtu pre celocirkevné ofery 2014

Oznamujeme cirkevným zborom ECAV na Slovensku, že počnúc dňom 1. 2. 2014 boli v bankách zavedené nové systémové zmeny SEPA, v ktorých sa údaje k účtom uvádzajú v novom formáte XML súboru podľa normy ISO 20022. Preto si dovoľujeme touto cestou oznámiť číslo účtu GBÚ, na ktorý zasielajte vyzbierané sumy celocirkevných ofier v roku 2014. Číslo účtu: SK55 0200 0000 0013 6875 6257 BIC: SUBASKBX Variabilný symbol: podľa druhu ofery...

 

Lýdia Veselá, odborná ekonómka GBÚ ECAV na Slovensku  | 5.5.2014

viac

Ofera na misiu – zmena var. symbolu

Bratia a sestry, prosíme Vás, aby ste pri posielaní výťažku z dobrovoľnej ofery na misiu zo 4. mája 2014 uvádzali nie variabilný symbol uvedený v oznámení o ofere, ale variabilný symbol 663040, ktorý bol uvedený v zozname ofier schválených na rok 2014. Ďakujeme!

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 5.5.2014

viac

Pracovná príležitosť v Ústredí Ev. diakonie

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku hľadá asistentku riaditeľa ED a koordinátora mládežníckeho centra. Žiadosti pošlite do 15. mája 2014....

 

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku | 26.4.2014

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom JUDr. Ivanom Štefanom Šenšelom

Do Božej vôle odovzdaní, so zármutkom a dobrorečením Pánovi za požehnaný život, oznamujeme evanjelickej verejnosti, že vo štvrtok 10. apríla 2014 povolal Pán života a smrti do večnosti brata JUDr. Ivana Štefana Šenšela, bývalého generálneho, dištriktuálneho, seniorálneho a zborového dozorcu ECAV na Slovensku. Rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 12. apríla 2014 o 13.00 hod. v Ev. chráme Božom v Liptovskom Hrádku.

 

Katarína Hudáková, seniorka Liptovsko-oravského seniorátu | 10.4.2014

viac

Janoškov dom

Biskupský úrad VD ECAV ponúka možnosť ubytovania pre cirkevné i školské výlety, tábory, rodinné dovolenky, pracovné školenia a kurzy v rekreačnom zariadení Janoškov dom neďaleko Liptovského Hrádku.

 

Dušan Cina, vedúci BÚ VD, riaditel@vychodnydistrikt.sk | 8.4.2014

viac

Letné aktivity Evanjelickej diakonie ECAV

Blížia sa letné prázdniny, ktoré prinášajú veľa možností, ako stráviť voľný čas. Jednou z nich sú aj letné aktivity, ktoré každoročne organizuje Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku v spolupráci so svojimi partnermi z Nemecka. Prihlásiť sa môžete do 30. apríla 2014.

 

Jana Gasperová, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, media@diakonia.sk | 8.4.2014

viac

DIŠTRIKTUÁLNY DEŇ VD 2014

Tohtoročný Dištriktuálny deň Východného dištriktu 2014 sa bude konať 27. júla 2014 v Športovej hale Podháj v Martine. Téma stretnutia sa bude dotýkať podstaty pravej služby Bohu, ktorá má moc pretvárať svet. Popoludnie sa bude niesť v hudobnom duchu v spoločnosti spevokolu Happy Day z Albrechtíc. Srdečne pozývame.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD, tajomnik@vychodnydistrikt.sk | 8.4.2014

viac

MISIJNÉ DNI VD 2014

V Akadémii ozbrojených síl M. R. Štefánika v Lipt. Mikuláši sa 17. - 20. júla 2014 uskutoční ďalší ročník podujatia Misijné dni VD ECAV. Viac informácií o programe a možnosti prihlasovania nájdete na stránke www.vychodnydistrikt.sk/dni.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD, tajomnik@vychodnydistrikt.sk | 8.4.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart