Orgány ECAV - zaktualizované

Zaktualizovanú verziu orgánov ECAV nájdete tu. Technická poznámka: Ak sa Vám neotvárajú dokumenty v zaktualizovanej verzii, tak si ich ľahko obnovíte stačením tlačidla F5 na stránke zoznamu orgánov. ...

 

Oľga Duchová, tajomníčka pre Synodu a GP | 30.11.2018

viac

K 100. výročiu ukončenia 1. svetovej vojny

Synoda ECAV na Slovensku 20. 10. 2018 v Martine prijala nasledujúce uznesenie: „Synoda ECAV na Slovensku odporúča cirkevným zborom pripomenúť si 100. výročie konca prvej svetovej vojny na službách Božích v nedeľu 11. 11. 2018, ako aj slávnostným zvonením o 11.00 hodine, keď začalo platiť prímerie.“

 

Synoda ECAV na Slovensku  | 8.11.2018

viac

Zbierka cirkevnoprávnych predpisov - čiastka 4-2018

Oznamujeme, že v rubrike Dokumenty a tlačivá je pod bodom A2. Zbierky CPP a číslom 47 zverejnená Zbierka cirkevnoprávnych predpisov, čiastka 4/2018....

 

Oľga Duchová, tajomníčka synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk  | 7.11.2018

viac

Ofera na Fond ECAV na podporu EBF UK 2018

Vážení bratia a milé sestry vo viere, na 25. nedeľu po Sv. Trojici (18. 11. 2018) Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku určilo dobrovoľnú oferu na Fond ECAV na podporu EBF...

 

Oľga Duchová, tajomníčka pre Synodu a GP | 6.11.2018

viac

Vyhlásenie výsledkov 2. kola volieb generálneho biskupa

Vážení bratia, vážené sestry, na zasadnutí generálneho presbyterstva dňa 15. 10. 2018 sa uskutočnilo sčítanie výsledkov 2.. kola volieb generálneho biskupa, ktoré sa konalo v termínoch 9. 9. 2018, 16. 9. 2018 a 23. 9. 2018.

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP  | 28.10.2018

viac

Nastavovanie e-mailových schránok

Užívatelia jednotlivých schránok s doménou ecav.sk si môžu sami meniť nastavenia svojich schránok (heslo, preposielanie, automatickú odpoveď) na adrese https://setup.sk/mailadmin. Vložené 11. 2....

 

webmaster@ecav.sk | 25.10.2018

viac

Ako si zriadiť webovú stránku CZ?

Vážení bratia farári a sestry farárky, ako už bolo dávnejšie oznámené, na základe Vašej požiadavky Vám môžeme zriadiť bezplatný priestor pre webovú stránku Vášho cirkevného zboru formou podstránky na hlavnej stránke ECAV na Slovensku www.ecav.sk.

 

webmaster@ecav.sk | 25.10.2018

viac

Pohrebná rozlúčka s Mgr. Pavlom Gabrišom

Bratia a sestry, so smútkom v srdci Vám oznamujeme, že 23. októbra 2018 si Pán života a smrti povolal z tejto časnosti brata Mgr. Pavla Gabriša vo veku nedožitých 70 rokov. Pohrebná rozlúčka sa uskutoční v pondelok 29. októbra 2018 o 11.15 hod. v bratislavskom krematóriu.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 23.10.2018

viac

Synoda ECAV na Slovensku 2018

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 20. 4. 2018 schválilo termín konania synody v dňoch 19. − 20. 10. 2018 a na zasadnutí 11. 9. 2018 schválilo miesto konania synody v priestoroch Biblickej školy v Martine.

 

Predsedníctvo Synody ECAV na Slovensku | 3.10.2018

viac

Pozvanie na pracovný aktív BAS 30. 9.

Aktív na tému „Projektový manažment v cirkevných zboroch“, ktorý sa bude konať v Šamoríne v nedeľu 30. 9. 2018 o 15.00 hod. Prihláste sa do 28. 9.

 

Dušan Havalda, predseda SSV BAS | 24.9.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart