Celocirkevný aktív dozorcov v Lipt. Mikuláši

Generálny dozorca pozýva dozorcov a ďalších spolupracovníkov ECAV na Slovensku na celocirkevný aktív, ktorý sa bude konať v sobotu 8. októbra 2016 od 9.00 hod. v malej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 4.10.2016

viac

Ofera na Svetový luteránsky zväz 2016

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 4. 12. 2015 určilo 19. nedeľu po Svätej Trojici 2. októbra 2016 na povinne vyhlasovanú oferu na Svetový luteránsky zväz.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 24.9.2016

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Pavlom Miškovicom

Milé sestry, milí bratia, Pán života a smrti si 23. 9. 2016 z tejto časnosti povolal k sebe do večnosti brata farára Mgr. Pavla Miškovica (1929). Pohrebná rozlúčka v nádeji vzkriesenia a večného života sa uskutoční v utorok 27. 9. 2016 o 14.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Ivančinej.

 

Marián Kaňuch, senior Turčianskeho seniorátu | 24.9.2016

viac

Zasadala správna rada Podporného cirkevného fondu 2016

V Prešove 6. 9. 2016 zasadala správna rada Podporného cirkevného fondu a rozhodovala o žiadostiach o podporu, doručených správnej rade PCF za obdobie od 1. 1. do 30. 6. 2016.

 

Dušan Vagaský, predseda SR PCF | 21.9.2016

viac

Potravinová zbierka 2016

Bratia a sestry, aj tento rok sa uskutoční potravinová zbierka pre núdznych, organizovaná TESCO STORES SR, a. s. Vlani sa do projektu zapojili aj niektoré naše cirkevné zbory a strediská Evanjelickej diakonie. Môžete sa prihlásiť aj v tomto roku. O samotnom termíne konania potravinovej zbierky vás budeme informovať.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 20.9.2016

viac

Valné zhromaždenie ZED 19. 9.

Predseda Združenia evanjelických duchovných zvoláva Valné zhromaždenie ZED na 19. septembra 2016 o 10.00 hod. v aule Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši, Komenského 10. Prihláste sa do 14. 9. 2016.

 

Martin Zaťko, CZ ECAV Švábovce | 11.9.2016

viac

Oznam pre predsedníctva cirkevných zborov ZD

Vážené predsedníctvo cirkevného zboru, týmto Vás žiadame, aby ste na list zo dňa 24. 8. 2016 od právneho zástupcu ZD ECAV Mgr. Cipciara nebrali zreteľ.

 

Predsedníctvo ZD ECAV na Slovensku | 5.9.2016

viac

Ešte zmeny do Tranovského kalendára na rok 2017

Bratia farári a sestry farárky, zmeny údajov do schematizmu (oproti stavu v ADRESÁRI na www.ecav.sk) môžete ešte posielať do pondelka 5. 9. 2016 na adresu media@ecav.sk.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 3.9.2016

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou Ing. Vierou Valáškovou

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 26. 8. 2016 tíško v Pánovi usnula naša drahá mamička, babička, starká a príbuzná Ing. Viera Valášková vo veku 82 rokov. Posledná rozlúčka s ňou sa uskutoční v pondelok 29. 8. 2016 o 13.00 hod. v Dome smútku v Brezovej pod Bradlom.

 

Pozostalé deti a ostatná smútiaca rodina | 26.8.2016

viac

Pracovný seminár pre učiteľov ev. a. v. náboženskej výchovy 2016

Školský výbor ECAV na Slovensku, Evanjelická akadémia a Fond vzdelávania pozýva učiteľov ev. a. v. náboženstva na štátnych školách na pracovný seminár, ktorý sa bude konať 23. - 24. augusta 2016 v MEMC ICHTHYS vo Veľkom Slavkove. Prihláste sa do 17. 8. 2016 na adrese skoly@ecav.sk, 0918 828 009.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 12.8.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart