Pozvánka na Dištriktuálnu pastorálnu konferenciu VD ECAV na Slovensku 8. 11.

Biskupský úrad VD ECAV na Slovensku vás pozýva na Dištriktuálnu pastorálnu konferenciu VD ECAV 2016 v utorok 8. 11. 2016 od 8.30 hod. v zasadačke komplexu Kúpele Nový Smokovec. Viac v prílohách.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD, tajomnik(at)decav.sk | 2.11.2016

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Michalom Hreškom

V nádeji vzkriesenia vám oznamujeme, že brat farár Mgr. Michal Hreško odišiel k svojmu Pánovi 28. 10. 2016 vo veku 86 rokov. Pohrebná rozlúčka s ním bude v utorok 1. 11. 2016 o 10.00 hod. v Ev. a. v. kostole na Mlynskej 23 v Košiciach a na cintoríne v Bracovciach.

 

Pozostalá manželka s rodinou | 28.10.2016

viac

Odporúčaná ofera na rok 2017 k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry, na Pamiatku reformácie 31. októbra 2016 bola vyhlásená dobrovoľná ofera k prípravám na 500. výročie reformácie v roku 2017. Prosíme o Vašu...

 

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku | 26.10.2016

viac

Seniorálny dirigentský kurz NOS 12. 11.

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku pozýva záujemcov na kurz dirigovania (základy dirigovania, technika dirigovania, základy hlasovej výchovy, technika spevu a práca so speváckym zborom) 12. 11. 2016 vo Veľkom Krtíši. Prihláste sa do 7. 11. Viac tu.

 

Katarína Juríková, predsedníčka VCHaH ECAV na Slovensku | 25.10.2016

viac

Pozývame vás do Bardejova na prvé seniorálne stretnutie k 500. výročiu reformácie

V nedeľu 23. októbra 2016 sa v Bardejove uskutoční významné podujatie − seniorálne stretnutie Šarišsko-zemplínskeho seniorátu ECAV na Slovensku k 500. výročiu reformácie.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku a Predsedníctvo ŠZS | 20.10.2016

viac

Teologická konferencia 2016

Pozývame vás na Teologickú konferenciu ECAV na Slovensku a Združenia evanjelických duchovných, ktorá sa bude konať 19. - 21. októbra 2016 v Kúpeľoch Lúčky v liečebnom dome Choč na tému „Reformácia“. Prednášateľmi budú teológovia z Evanjelickej teologickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Prihlášky: najneskôr do 30. septembra 2016.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 18.10.2016

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Štefanom Mikušom

S pokorou pred Pánom Ježišom a s vďačnosťou za dar večného života Vám oznamujeme, že náš drahý manžel, otec, starý otec a brat v Kristovi Mgr. Štefan Mikuš dokonal svoju pozemskú púť a odišiel do večnosti 5. októbra 2016 vo veku 79 rokov. Rozlúčka so zosnulým bude v nedeľu 9. októbra o 15.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Liptovskom Petre.

 

Daniela Mikušová, CZ ECAV Liptovský Peter | 5.10.2016

viac

Celocirkevný aktív dozorcov v Lipt. Mikuláši

Generálny dozorca pozýva dozorcov a ďalších spolupracovníkov ECAV na Slovensku na celocirkevný aktív, ktorý sa bude konať v sobotu 8. októbra 2016 od 9.00 hod. v malej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 4.10.2016

viac

Ofera na Svetový luteránsky zväz 2016

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 4. 12. 2015 určilo 19. nedeľu po Svätej Trojici 2. októbra 2016 na povinne vyhlasovanú oferu na Svetový luteránsky zväz.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 24.9.2016

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Pavlom Miškovicom

Milé sestry, milí bratia, Pán života a smrti si 23. 9. 2016 z tejto časnosti povolal k sebe do večnosti brata farára Mgr. Pavla Miškovica (1929). Pohrebná rozlúčka v nádeji vzkriesenia a večného života sa uskutoční v utorok 27. 9. 2016 o 14.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Ivančinej.

 

Marián Kaňuch, senior Turčianskeho seniorátu | 24.9.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart