Z programov RTVS v nedeľu 22. 10.

Rádio Slovensko, Rádio Regina 9.05 – Evanjelické služby Božie z Vrboviec; kázať bude Mgr. Miroslav Hvožďara, PhD., zborový farár-senior MYS; piesne ES č. 192, 233,200, 222, A 65

DVOJKA
19.50
Slovo: Ondrej Peťkovský, ev. a. v. farár, predseda Spolku M. Luthera na Slovensku
20.05 Genius loci: Evanjelický kostol a cirkevné budovy v Banskej Bystrici. Dokument (repríza 23. 10 o 12.45)
00.30 Slovo (R)

JEDNOTKA
14.15
Jan Hus. Historický veľkofilm

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 17.10.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart