Sviatočné SLOVO na Silvester a Nový rok

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na Vianoce a Závierku občianskeho roka prihovoria:
31. 12. 2017 - Závierka občianskeho roka - Mgr. Zuzana Brdiarová, zborová farárka, Kraľovany
1. 1. 2018 - Nový rok - Mgr. Blanka Kostelná, zborová farárka, Zemianske Kostoľany

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 31.12.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart