Služby Božie z Popradu v SRo 28. 1.

9.05 – Kresťanská nedeľa: Rádio Slovensko, Rádio Regina. Priamy prenos služieb Božích z Popradu; kázať bude zborový farár Mgr. Libor Bednár, PhD. Čísla piesní z ES: 188, 345, 466, 490, A 89.

Z ďalších programov SRo:
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete

Televízia Dvojka:
6.45 Božie domy s Vandalom
15.10 Orientácie
19.40 Slovo

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 22.1.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart