RTVS Dvojka - Slovo 3. februára

3. 2. 2019 - nedeľa
Slovo Borisa Mišinu - evanjelického a. v. farára a tajomníka generálneho biskupa ECAV

Mgr. Miloslav Gdovin, dramaturg, Náboženská publicistika STV | 31.1.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart